ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณได้ยินอะไร 

What did you hear?

你听到了什么?

Nǐ tīng dào le shén me?

 

ถ้ารบกวนคุณแล้วล่ะก็ฉันจะเงียบปากเดี๋ยวนี้เลย 

If that bothers you, I’ll shut up right now.

如果有打扰你的话,我马上闭嘴。

Rú guǒ yǒu dǎ rǎo nǐ de huà, wǒ mǎ shàng bì zuǐ.

 

คุณอย่าคิดไปไกลเด็ดขาดเลยนะ 

Don’t think blindly.

你千万不要瞎想。

Nǐ qiān wàn bú yào xiā xiǎng.

 

แล้วก็ไม่ต้องมโนด้วย 

And don’t imagine something strange.

也不要脑补。

Yě bú yào nǎo bǔ.

 

แถมยังถูกเขาเข้าใจผิดอีก 

I was misunderstood by him.

竟然还被他误会。

Jìng rán hái bèi tā wù huì.

 

ถ้าอย่างนั้นเขาไปกินกับใคร 

Who is he going to eat with?

那他跟谁吃去?

Nà tā gēn shéi chī qù?

 

อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญ มื้อเที่ยงกินแต่พอดี มื้อเย็นกินแต่น้อย 

Breakfast is gold. Lunch is silver. Dinner is copper.

早餐是金。午餐是银。晚餐是铜。

Zǎo cān shì jīn. Wǔ cān shì yín. Wǎn cān shì tóng.

 

แอบกินสินะ 

Who allows you cheat?

叫你偷吃?

Jiào nǐ tōu chī?

 

ศัตรูหัวใจคืออะไรเหรอ 

What is love rival?

什么事情敌?

Shén me shì qíng dí?

 

ถ้าเขาปากหวานได้สักครึ่งของคุณก็ดีน่ะสิ 

If he is half as sweet as you, it’s wonderful.

如果他要是有你的嘴一半甜,就好了。

Rú guǒ tā yào shì yǒu nǐ de zuǐ yí bàn tián, jiù hǎo le.

 

ดูตั้งใจจัง 

So careful?

这么认真?

Zhè me rèn zhēn?

 

พวกคุณมาที่บริษัททำไม 

Why did you come to the company?

你们怎么来公司了?

Nǐ men zěn me lái gōng sī le?

 

ฉันรู้นะว่าพวกคุณมาที่นี่ทำไม 

I know why you’re here.

我知道你为什么来这儿。

Wǒ zhī dào nǐ wèi shén me lái zhèr.🍉🍉🍉🍉🍉โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节