ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


สำคัญด้วยเหรอ 

Does it matter?

重要吗?

Zhòng yào ma?

 

เธอว่าสำคัญไหมหล่ะ

Do you think it’s important or not

你说重要吗?

Nǐ shuō zhòng yào ma?

 

พอดีเลย ไปรับเขาเป็นเพื่อนฉันหน่อย 

 It’s the time to pick up her with me.

正好陪我去接她。

Zhèng hǎo péi wǒ qù jiē tā.

 

ถ้าเขาบอกแล้ว งั้นก็แปลว่าปัญหาไม่ได้หนักหนาอะไร  

If he did, it means the problem is not that serious.

如果他说了,那说明问题没有那么严重。

Rú guǒ tā shuō le, nà shuō míng wèn tí méi yǒu nà me yán zhòng.

 

แต่ถ้าเขาไม่ได้บอก งั้นก็เป็นไปได้ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ รู้ว่าตัวเองทำผิด 

But if he didn’t talk about that, it’s probably 80 % that he is guilty of it.

但如果他没说,那可能百分之八十是心虚。

Dàn rú guǒ tā méi shuō, nà kě néng bǎi fēn zhī bā shí shì xīn xū.

 

ทำไมคุณไม่บอก 

Why didn’t you say it?

你为什么不说?

Nǐ wèi shén me bù shuō?

 

บังอาจนักนะ 

Presumptuous.

放肆。

Fàng sì.

 

คราวนี้จะพูดไม่พูด 

Tell me.

这会说不说。

Zhè huì shuō bù shuō.

 

ฉันจะบอกคุณให้ หมัดฉันหนักนะ 

I tell you my fist is very hard.

我跟你说我拳头可是很硬的啊。

Wǒ gēn nǐ shuō wǒ quán tóu kě shì hěn yìng de a.

 

คุณคิดว่าฉันจะนอนหลับไหม 

Do you think I can be asleep?

你觉得我能睡得着吗?

Nǐ jué dé wǒ néng shuì dé zháo ma?

 

คุณไม่ได้ยินอะไรใช่ไหม 

You didn’t hear anything, did you?

你没听到什么吧?

Nǐ méi tīng dào shén me ba?

 

กลุ้มใจชะมัด 

So annoying.

烦死我了。

Fán sǐ wǒ le.

 

คุณคิดว่ายังไงล่ะ

What do you think?

你觉得呢?

Nǐ jué dé ne?💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节