ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 มันก็ไม่แน่หรอก 

That’s not necessarily true.

那可不一定。

Nà kě bù yí dìng.

 ช่างเถอะ คิดซะว่าฉันไม่ได้พูด 

Forget it.

算了,当我没说。

Suàn le, dāng wǒ méi shuō.

 เขาไม่ได้พูดอะไรเลย 

He said nothing.

他什么都没说。

Tā shén me dōu méi shuō.

 ตอนนี้คุณไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ถ้าไม่นับว่าเป็นท่าทีที่ไร้ความรับผิดชอบ ก็ถือว่าคุณกำลังปฏิเสธเธอ 

The fact that you don’t respond to her now as well as your irresponsible attitude is refusing her love.

你现在不回应,不作为,不负责的态度就是在拒绝她。

Nǐ xiàn zài bù huí yīng, bú zuò wéi, bú fù zé de tài dù jiù shì zài jù jué tā.

 ถ้าคุณไม่สามารถชอบเธอได้อย่างจริงจัง มันจะเป็นการทำร้ายเธอสองเท่า 

If you can’t be serious to her love the damage to her would be doubled.

你如果不认真地喜欢她。对她那是双倍的伤害。

Nǐ rú guǒ bú rèn zhēn de xǐ huān tā. Duì tā nà shì shuāng bèi de shāng hài.

 คุณไม่รู้อะไรเอาซะเลย 

You don’t know at all.

你根本就不懂。

Nǐ gēn běn jiù bù dǒng.

 ผู้ชายรอบๆตัวเธอฉันรู้จักเป็นอย่างดี 

I have a good knowledge of those men around her.

她身边的异性,我都了如指掌。

Tā shēn biān de yì xìng, wǒ dōu liǎo rú zhǐ zhǎng.

 


นี่มันไม่เอาไหนเกินไปแล้วนะ 

He is such an asshole.

这也太渣男了吧。

Zhè yě tài zhā nán le ba.

 


มีความต่างของเวลาอะไรกัน 

There is no such difference.

有什么时差啊。

Yǒu shén me shí chā a.

 


นี่เป็นสิ่งที่ฉันเสนอเอง 

This is what I put forward.

这是我提出来的。              

Zhè shì wǒ tí chū lái de.

 


และเป็นสิ่งที่ฉันต้องการด้วย 

That’s what I want.

也是我想要的。

Yě shì wǒ xiǎng yào de.

 


เดี๋ยวนะ คุณไปโดนอะไรเข้า สมองถึงได้เพี้ยน 

What’s wrong with you? Do you have something wrong with your brain?

你受了什么刺激了?脑子都不好了。

Nǐ shòu le shén me cì jī le? Nǎo zi dōu bù hǎo le.🍒🍒🍒🍒โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节