ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณขู่ฉันใช่ไหม 

Are you threatening me?

你威胁我是不是?

Nǐ wēi xié wǒ shì bú shì?

 


อย่าคิดฟุ้งซ่าน 

Don’t think too much.

不要胡思乱想。

Bú yào hú sī luàn xiǎng.

 


ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ 

Otherwise it’s going to get really troublesome.

要不然会变得很麻烦。

Yào bù rán huì biàn de hěn má fan.

 


เลิกงานแล้วรอฉันมารับคุณนะ 

Wait for me to pick you up after work.

下班等我来接你哈。

Xià bān děng wǒ lái jiē nǐ hā.

 


มาได้จังหวะพอดี 

Just in time.

来得正好。

Lái de zhèng hǎo.

 


มีข่าวดีอะไรที่จะบอกฉันไหม 

Is there any good news for me?

有没有什么好消息可以告诉我?

Yǒu méi yǒu shén me hǎo xiāo xī kě yǐ gào sù wǒ?

 


ฉันมีข่าวร้ายมาบอกให้คุณทราบ 

I have a terrible news for you.

我有个非常糟糕的消息。

Wǒ yǒu gè fēi cháng zāo gāo de xiāo xī.

 


แต่ที่นี่ไม่มีใครเลยสักคน 

But there’s no one here.

不过你这一个人都没有。

Bú guò nǐ zhè yí gè rén dōu méi yǒu.

 


นี่ก็เงียบเหงาเกินไปแล้ว 

It’s too lonely, isn’t it?

这也太冷清了吧。

Zhè yě tài lěng qīng le ba.

 

ไม่ได้เจอกันนานเลย ดูแล้วคุณมีชีวิตที่ไม่เลวเลยนะ I haven’t seen you for so long. It looks like you’re doing well.

那么久没有见你。看起来你混得很不错。

Nà me jiǔ méi yǒu jiàn nǐ. Kàn qǐ lái nǐ hùn de hěn bú cuò.

 


ที่ที่มีครอบครัวอยู่ ถึงจะถือว่าเป็นบ้านไง 

Where there’s family, there’s home.

有家人在的地方,才算是家嘛。

Yǒu jiā rén zài de dì fāng, cái suàn shì jiā ma.

 

ไปพาพวกเขามาทำไม 

Why did you get them here?

你把他们弄来干嘛呀?

Nǐ bǎ tā men nòng lái gàn ma ya?

 


คุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ผ่อนคลายมากขึ้น 

You can also live a more easy life.

你可以活得更轻松。

Nǐ kě yǐ huó de gèng qīng sōng.🍁🍁🍁🍁
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节