ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คำวิจารณ์อะไร  

What kind of posts?

什么舆论?

Shén me yú lùn?

 

ก็ใช่ว่าจะไม่ซาบซึ้งเลย 

It’s not that I’m completely unmoved.

也不是完全不感动。

Yě bú shì wán quán bù gǎn dòng.

 

มีอะไรให้น่าสนใจกัน  

Why should I give a rap?

有什么好在乎的?

Yǒu shén me hǎo zài hū de?

 

เรื่องพวกนี้พวกเราเป็นผู้ใหญ่สามารถแยกแยะได้ แต่กับเด็กไม่เหมือนกัน 

Things like these, we know black from white, yet children can’t.

这些事,我们大人能明辨是非,但是小孩子不一样。

Zhè xiē shì, wǒ men dà rén néng míng biàn shì fēi, dàn shì xiǎo hái zi bù yí yàng.

 

เอาหล่ะ คุณดูแลที่นี่ให้ดี 

All right, you take care here.

好了,你照顾好这。

Hǎo le, nǐ zhào gù hǎo zhè.

 

เพราะงั้นฉันไม่สนใจเลยสักนิด ว่าพวกเขาจะสร้างข่าวลือเรื่องฉันยังไงบ้าง 

So I couldn’t care less about. The rumors they post.

所以我根本不在乎。他们怎么造谣我。

Suǒ yǐ wǒ gēn běn bú zài hū. Tā men zěn me zào yáo wǒ.

 

ช่างเถอะ โกรธไปก็เท่านั้น 

forget it, I won’t be angry, that’s exactly what they want.

算了,我才不生气,气死了没人替。

Suàn le, wǒ cái bù shēng qì, qì sǐ le méi rén tì.

 

มีคุณเคียงข้างคอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอด แล้วฉันจะเป็นอะไรได้ล่ะ 

Witch you by my side, Nothing could ever go wrong.

有你在我身边一直帮我,我能有什么事啊。

Yǒu nǐ zài wǒ shēn biān yì zhí bāng wǒ, wǒ néng yǒu shén me shì a.

 

อีกอย่าง คุณคงให้ทีมทนายฝีมือดีลงมือจัดการแล้วแน่นอน

Besides, you must have told the powerful legal team to deal with this.

而且,你肯定已经让强大的律师团出马了。

Ér qiě, nǐ kěn dìng yǐ jīng ràng qiáng dà de lǜ shī tuán chū mǎ le.

 

ทีมทนายกำลังจัดการแล้ว ใช้เวลาอีกหน่อยก็น่าจะรู้ผลแล้ว 

The legal team are already working on it. Later today there should be results.

律师团已经在处理了。晚些时候应该就会有结果了。

Lǜ shī tuán yǐ jīng zài chǔ lǐ le. Wǎn xiē shí hòu yīng gāi jiù huì yǒu jié guǒ le.

 

แต่ว่าคุณไม่เป็นห่วงตัวเองบ้างเหรอ 

Still, How about yourself? Don’t you worry?

可是,你就不担心担心你自己吗?

Kě shì, nǐ jiù bù dān xīn dān xīn nǐ zì jǐ ma?

 

นี่มันไปถึงขั้นไหนกันแล้วเนี่ย  

What a crap!

这都什么跟什么呀!

Zhè dōu shén me gēn shén me ya!

 

 

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节