ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูเหมือนจะมีเขาให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วจริงๆ

He seems to be attracted to her.

他对那个女孩子好像动了点心。

Tā duì nà gè nǚ hái zi hǎo xiàng dòng le diǎn xīn.

 

ไม่มีอะไรอยากจะถามฉันเหรอ 

Don’t you have anything to ask me?

没什么想要问我的吗?

Méi shén me xiǎng yào wèn wǒ de ma?

 

เกิดเรื่องนิดหน่อย 

There’s some problems.

出现了一些状况。

Chū xiàn le yì xiē zhuàng kuàng.

 

แค่ฉันเดาก็รู้แล้ว 

I guess so.

我一猜就是。

Wǒ yì cāi jiù shì.

 

คำขอโทษหนึ่งคำของคุณมันมีความหมายอะไรกัน ไม่มีความจริงใจเลยสักนิด 

What do you mean you’re sorry? Not sincerely at all.

你一句道歉算什么呀?一点诚意都没有。

Nǐ yí jù dào qiàn suàn shén me ya? Yì diǎn chéng yì dōu méi yǒu.

 

พี่ชาย พฤติกรรมแบบนี้ของคุณง่ายต่อการถูกซัดหน้านะ คุณรู้ไหม 

Come on, this will get you beaten up. OK?

大哥,你这种行为很容易挨揍的。你知道吗?

Dà gē, nǐ zhè zhǒng xíng wéi hěn róng yì āi zòu de. Nǐ zhī dào ma?

 

ทำไมคุณถึงได้ขี้เหนียวขนาดนี้นะ 

You’re so stingy!

你怎么这么抠啊!

Nǐ zěn me zhè me kōu a!

 

เบาๆหน่อย กลัวคนอื่นจะไม่ได้ยินเหรอ 

Be quiet. Do you want everyone hear you?

小声点。害怕别人听不到吗你?

Xiǎo shēng diǎn. Hài pà bié rén tīng bú dào ma nǐ?

 

ฉันหัวเราะไปได้อีกหนึ่งเดือนเลย 

I almost laugh my ass off.

我能笑一个月。

Wǒ néng xiào yí gè yuè.

 

คุณรีบร้อนอยากจะออกไปขนาดนั้นเลยเหรอ 

Are you in such a hurry to leave?

你就这么着急想离开啊?

Nǐ jiù zhè me zhāo jí xiǎng lí kāi a?

 


คุณไม่เข้าใจหรอกว่าหัวใจที่อยากเป็นอิสระนี้ของฉัน  

You can’t understand how much I yearn for freedom.

你是不能理解我这颗向往自由的心啊。

Nǐ shì bù néng lǐ jiě wǒ zhè kē xiàng wǎng zì yóu de xīn a.

 


วันนี้ฉันเป็นอิสระ ใครก็ห้ามไม่ได้

I’m free today, nobody can stop me.

今天我是自由身,谁都管不了我。

Jīn tiān wǒ shì zì yóu shēn, shéi dōu guǎn bù liǎo wǒ.

 

ครั้งนี้ยกเว้นให้นะ 

But don’t do this again.

下不为例。

Xià bù wéi lì.💘💘💘💘โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节