ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันขอถามมารยาทถามหน่อยนะว่า 

Sorry, but I’d like to ask….

我还想冒昧地问一下。

Wǒ hái xiǎng mào mèi de wèn yí xià.

 

ถ้าเสียมารยาทก็ไม่ต้องถาม 

No question since you feel sorry.

如果冒昧就不要再问了。

Rú guǒ mào mèi jiù bú yào zài wèn le.

 

นี่เป็นคำพูดตามมารยาทของคนที่โตๆกันแล้วเท่านั้น 

That’s a courtesy.

这只是成人世界的客套。

Zhè zhǐ shì chéng rén shì jiè de kè tào.

 


ยังไงก็ต้องถามอยู่ดี 

I still have to ask.

问还是要问的。

Wèn hái shì yào wèn de.

 

รบกวนช่วยให้ความร่วมมือกับงานฉันหน่อยได้ไหม 

Could you please assist with my work?

麻烦你配合一下我的工作好吗?

Má fan nǐ pèi hé yí xià wǒ de gōng zuò hǎo ma?

 


คุณนี่ดื้อจริงๆนะ 

You are quite stubborn, huh?

你还挺执着的嘛。

Nǐ hái tǐng zhí zhuó de ma.

 

ขอบคุณที่ยอมรับในคุณค่าของงานฉัน 

Thanks for knowing the value of my work.

感谢你承认我工作的价值。

Gǎn xiè nǐ chéng rèn wǒ gōng zuò de jià zhí.

 

 

ขอโทษทีนะ ปกติฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอก 

Sorry. That’s not me just now.

不好意思。我不是一直这样的。

Bù hǎo yì si. Wǒ bú shì yì zhí zhè yàng de.

 

เพียงแค่ว่าวันนี้ออกจะเพี้ยนไปนิดหน่อย 

Today, I’m just a little bit crazy.

只是今天有那么一点抓狂。

Zhǐ shì jīn tiān yǒu nà me yì diǎn zhuā kuáng.

 

ยังจะดึงดันอยู่นั่นแหละ 

Why are you so stubborn?

较什么劲啊?

Jiào shén me jìn a?

 

เรื่องที่คุณเทฉัน ฉันไม่โทษคุณหรอก 

I didn’t blame you for standing me up.

你放我鸽子的事情,我不怪你。

Nǐ fàng wǒ gē zi de shì qíng, wǒ bú guài nǐ.

 


ฉันอยากใช้โอกาสนี้เริ่มต้นใหม่ 

I wanna turn a new leaf by this chance.

我想趁这个机会重新开个好头。

Wǒ xiǎng chèn zhè gè jī huì chóng xīn kāi gè hǎo tóu.

 


ฉันรอคุณมานานมากแล้ว 

I’ve been waiting for you.

我等你好久了。

Wǒ děng nǐ hǎo jiǔ le.💔💔💔

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节