ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เดทสุดเพอร์เฟ็กต์ 

A perfect date.

一场完美的约会。

Yì chǎng wán měi de yuē huì.

 

ทำไมฉันต้องมาที่บ้าๆแบบนี้กับคุณด้วยเนี่ย 

Why did I come with you to this damn place?

为什么要跟你来这个鬼地方?

Wèi shén me yào gēn nǐ lái zhè ge guǐ dì fāng?

 

ปัญหานี้ฉันไม่อยากจะคุยอีกแล้ว 

As for this question, I don’t want to talk about it anymore.

这个问题我已经不想再讨论了。

Zhè ge wèn tí wǒ yǐ jīng bù xiǎng zài tǎo lùn le.

 

คุณพูดถูก แต่เห็นแก่ตัวมาก 

I think you are right, but also selfish.

我觉得你说得对,但是很自私。

Wǒ jué dé nǐ shuō de duì, dàn shì hěn zì sī.

 

คู่รักที่ไม่เหมาะสมกันสักอย่าง คงยากที่จะไปถึงขั้นแต่งงานกัน 

For lovers who don’t the similar family background, it hard for them to get married.

门不当户不对的情侣,很难步入婚姻。

Mén bù dāng hù bú duì de qíng lǚ, hěn nán bù rù hūn yīn.

 

ถึงจะแต่งงานกันแล้ว ก็คงไม่มีความสุข 

Even if they get married, they will not be happy.

即使是结了婚,也不会幸福。

Jí shǐ shì jié le hūn, yě bú huì xìng fú.

 

ฉันเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้ว 

I’ve seen lots of such things.

这种事情我见得多了。
Zhè zhǒng shì qíng wǒ jiàn dé duō le.

 

ได้โปรดอย่าทำให้เธอลำบากใจเลย 

Please don’t embarrass her.

请你不要再为难她。

Qǐng nǐ bú yào zài wéi nán tā.

 

หาเจอเร็วดีนี่ 

You come here so fast.

这么快就找过来了。

Zhè me kuài jiù zhǎo guò lái le.

 

ดูท่าเธอจะใส่ใจเขามากจริงๆ 

It seems that you really care about him.

看来你真是很在乎他。

Kàn lái nǐ zhēn shìhěn zài hū tā.

 

ฉันต้องใส่ใจเขามากอยู่แล้ว 

Of course I care about him.

我当然很在乎他。

Wǒ dāng rán hěn zài hū tā.

 

ฉันไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลย 

I don’t have my own life.

我没有任何自己的生活。

Wǒ méi yǒu rèn hé zì jǐ de shēng huó.

 

ฉันหวังว่าคุณจะไม่เข้ามาก้าวก่ายอีก 

I hope you don’t interfere any more.

希望你不要再干涉。

Xī wàng nǐ bú yào zài gān shè.
💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节