ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องนี้ยังต้องให้คุณเห็นด้วยอีกเหรอ 

Does this still need your consent?

这件事情还需要征得你的同意吗?

Zhè jiàn shì qíng hái xū yào zhēng dé nǐ de tóng yì ma?

 


งั้นต้องทำยังไงคุณถึงจะเห็นด้วย 

So how will you agree?

那你到底要怎么样才同意?

Nà nǐ dào dǐ yào zěn me yàng cái tóng yì?

 


กินเร็วเกินไป ไม่ดีต่อการย่อยอาหาร 

Eating too fast is not good for digestion.

吃太快不利于消化。

Chī tài kuài bú lì yú xiāo huà.

 


งั้นคุณก็ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเถอะ 

Stand here by yourself.

那你自己在这站着吧。

Nà nǐ zì jǐ zài zhè zhàn zhe ba.

 

หลบไป 

Get out of the way.

让开!

Ràng kāi!

 


ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม 

Is that true?

我没看错吧?

Wǒ méi kàn cuò ba?

 


เดี๋ยวนะ ฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม 

Did I hear it wrong?

我没听错吧?

Wǒ méi tīng cuò ba?

 


ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ 

Speak more clearly.

说得更明白点。

Shuō de gèng míng bái diǎn.

 

ถ้าการกระทำเหล่านี้ของฉันสามารถทำให้คุณมีความสุขได้ หลังจากนี้ฉันจะทำมันไปตลอด 

If my behavior could make you happy, I can keep them all the time.

如果我这些行为可以让你开心的话,我以后可以一直都保持。

Rú guǒ wǒ zhè xiē xíng wéi kě yǐ ràng nǐ kāi xīn de huà, wǒ yǐ hòu kě yǐ yì zhí dōu bǎo chí.

 


คิดเข้าข้างตัวเอง 

Don’t flatter yourself.

自作多情。

Zì zuò duō qíng.

 


คุณฟังให้ดีนะ ฉันจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาด 

Please listen to me. I won’t let you go.

你给我听好。我不会放手的。

Nǐ gěi wǒ tīng hǎo. Wǒ bú huì fàng shǒu de.

 


ทำไมฉันต้องเชื่อฟังคุณด้วย 

Why should I listen to you?

我凭什么要听你的。

Wǒ píng shén me yào tīng nǐ de.

 


ทางที่ดีที่สุดคุณยอมเชื่อฟังฉันดีกว่านะ 

You’d better listen to me.

你最好乖乖听我的。

Nǐ zuì hǎo guāi guāi tīng wǒ de.🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节