ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาน่าจะเป็นลมไป 

He is fainting.

他应该是晕过去的。

Tā yīng gāi shì yūn guò qù de.

 

เธอน่าจะตกใจน่ะ  

She was frightened.

她应该是受惊吓了。

Tā yīng gāi shì shòu jīng xià le.

 

ตอนนั้นสติเธอสับสนไปหมด 

At that time she was confused.

当时她可是意识混乱。

Dāng shí tā kě shì yì shí hǔn luàn.

 

ร่างกายหายใจหอบถี่มาก 

Short of breath.

呼吸很急促。

Hū xī hěn jí cù.

 

หมายความว่า ตกใจจนเป็นลมไปจริงๆ 

So, she was really too frightened.

这么说,真是被吓晕的。

Zhè me shuō, zhēn shì bèi xià yūn de.

 

เธอถึกจะตาย ไม่ถึงกับตกใจจนเป็นลมไปหรอกมั้ง 

How someone as tough as her could can faint in fright.

他这么彪悍的人,不至于被吓晕过去吧。

Tā zhè me biāo hàn de rén, bú zhì yú bèi xià yūn guò qù ba.

*彪悍  

Biāo hàn  

ร่างกายแข็งแรงกำยำล่ำสัน; 

ถึกทน

 

โตขนาดนี้แล้ว ยังตกใจจนเป็นลมได้ด้วยเหรอ 

Such an adult can still be fainted in fright?

都这么大的人了还能被吓晕?

Dōu zhè me dà de rén le hái néng bèi xià yūn?

 

ฉันแค่ตกใจจนเป็นลมไปคุณจำเป็นต้องเยาะเย้ยฉัน ต่อหน้าคนเยอะแยะด้วยหรือไง  

I am indeed fainted in fright. Do you mind? In front of so many people, do you have to laugh at me?

我就是被吓晕的。怎么着?你非要在这么多人面前嘲笑我吗?

Wǒ jiù shì bèi xià yūn de. Zěn me zhe? Nǐ fēi yào zài zhè me duō rén miàn qián cháo xiào wǒ ma?

 

ตกใจหมดเลย ฉันยังคิดว่า ฉันจะต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วนะเนี่ย 

It scared me. I thought at this young age I was going to die.

吓死我了。我还认为我年纪轻轻就要香消玉殒了呢。

Xià sǐ wǒle. Wǒ hái rèn wéi wǒ nián jì qīng qīng jiù yào xiāng xiāo yù yǔn le ne.

*香消玉殒 

Xiāng xiāo yù yǔn

ถึงแก่ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย

 

งูไม่มีพิษ 

These snakes are not poisonous.

蛇没有毒。

Shé méi yǒu dú.

 

นี่มันอะไรกันเนี่ย 

What’s going on?

什么情况?

Shén me qíng kuàng?

 

ฉันอ่อนแอขนาดนี้เชียวเหรอ 

Am I that weak?

我有这么弱吗?

Wǒ yǒu zhè me ruò ma?🍀🍀🍀🍀
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节