ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หนทางอะไร 

What way?

什么路?

Shén me lù?

 

รบกวนพี่นางฟ้า ชี้แนะหนทางให้ฉันด้วยเถอะนะ 

Please, the beautiful fairy, show me the way.

麻烦仙女姐姐给我指指路呗。

fan xiān nǚ jiě jiě gěi wǒ zhǐ zhǐ lù bei.

 


หนทางนั้นเรียกว่า เลิกเล่นลูกไม้ 

The way is giving up tricks.

那条路就叫“放弃套路”。

Nà tiáo lù jiù jiào “fàng qì tào lù”.

 


ฉันดูออกว่าเธอกำลังปกป้องตัวเอง อย่างระมัดระวัง ไม่ทุ่มเทก็ไม่เจ็บปวด

I can see that she was carefully protecting herself. No giving, no harming.

我能看得出来她是小心翼翼地在保护自己。不付出就没有受伤。

Wǒ néng kàn de chū lái tā shì xiǎo xīn yì yì de zài bǎo hù zì jǐ. Bú fù chū jiù méi yǒu shòu shāng.

 


แต่ตามที่ฉันเข้าใจ เขาไม่เคยรู้สึกหวั่นไหวและใจเต้นเลย 

But as far as I know. She has not even been touched.

但是据我了解她都没有动心,动情过。

Dàn shì jù wǒ liǎo jiě tā dōu méi yǒu dòng xīn, dòng qíng guò.

 


ถึงเขาจะมีกำแพงในใจหนามากแค่ไหน ตราบใดที่คุณพยายาม มันก็จะมีหนทางไปอยู่ดี 

No matter how thick her heart wall is as long as you try there will be a way to follow.

即便她心墙再厚 ,只要你努力也是有路可循的。

Jí biàn tā xīn qiáng zài hòu, zhǐ yào nǐ nǔ lì yě shì yǒu lù kě xún de.

 


คุณอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกฉันก็ได้ ฉันไม่ใช่สามีเธอสักหน่อย 

Don’t tell me where you are. I’m not your husband.

你在哪儿不用告诉我。我又不是你老公。

Nǐ zài nǎr bú yòng gào sù wǒ. Wǒ yòu bú shì nǐ lǎo gōng.

 


สรุปว่ามีเรื่องอะไรกันแน่ 

Come on, what’s the problem?

说吧,到底什么问题?

Shuō ba, dào dǐ shén me wèn tí?

 


ถือว่าฉันเข้าข้างตัวเอง ที่นึกว่าตอนนี้ใครบางคนกำลังต้องการกุนซือมาตอบข้อข้องใจซะอีก

It’s me who flatter myself. I thought someone needed a military division urgently to answer his questions.

算我自作多情。我还以为某人现在急需一个军事答疑解惑呢。

Suàn wǒ zì zuò duō qíng. Wǒ hái yǐ wéi mǒu rén xiàn zài jí xū yí gè jūn shì dá yí jiě huò ne.

*自作多情 

Zì zuò duō qíng 

คิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียว 

 

พูดมาเลย ไลฟ์โค้ชของคุณอยู่ตรงนี้แล้ว 

Come on, your life mentor is in place.

说吧,你的人生导师已就位。

Shuō ba, nǐ de rén shēng dǎo shī yǐ jiù wèi.

 

บอกความฝันของคุณมา 

Talk about your dream.

说出你的梦想。

Shuō chū nǐ de mèng xiǎng.

 


บอกความกังวลใจของคุณมา 

Talk about your confusion.

说出你的困惑。

Shuō chū nǐ de kùn huò.💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节