ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันทนนิ่งดูดายไม่ได้หรอก 

I can’t just sit back.

我没有办法坐视不管。

Wǒ méi yǒu bàn fǎ zuò shì bù guǎn.

 


สภาพจิตใจของคุณในตอนนี้หม่นหมองมาก 

Your current psychological state is pessimistic.

你现在的心理状态非常不乐观。

Nǐ xiàn zài de xīn lǐ zhuàng tài fēi cháng bú guān.

 


ฉันแนะนำให้คุณเข้ารับการรักษาทันที 

I suggest you get treatment right away.

我建议你马上接受治疗。

Wǒ jiàn yì nǐ mǎ shàng jiē shòu zhì liáo.

 


คุณช่วยรักษาคำพูดด้วย 

Please keep your word.

请你说话算话。

Qǐng nǐ shuō huà suàn huà.

 

ไม่เห็นต้องแสดงความรักเวอร์วังขนาดนี้ 

Don’t need to show affection in such way.

不需要整这么大排面秀恩爱。
Bù xū yào zhěng zhè me dà pái miàn xiù ēn ài.

 


ทำไมไม่ได้ล่ะ ฉันขอดูหน่อย 

Why? Let me see.

什么不可能?我看看。

Shén me bù kě néng? Wǒ kàn kan.

 


เป็นเพราะคุณไม่ยอมง้อฉัน ฉันเลยแทบอยากจะร้องไห้ 

It’s all your fault. And you don’t coax me. I really want to cry.

都怪你, 也不哄哄人家。人家超想哭的。

Dōu guài nǐ, yě bù hǒng hǒng rén jiā. Rén jiā chāo xiǎng kū de.

 

คนสารเลว จะตีคุณให้ตาย 

Beat your chest. Bad guy.

捶你胸口。大坏蛋。

Chuí nǐ xiōng kǒu. Dà huài dàn.

 

เมาแล้วไม่ขับ ไม่อย่างนั้นจะโดนใบสั่ง 

No drunk driving. You will get a ticket.

不能酒驾。要开罚单的。

néng jiǔ jià. Yào kāi fá dān de.

 

ฉันรู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบฉัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ชอบ 

I know  she don’t like me. But it’s normal that she dislikes me.

我知道她不怎么喜欢我。但是不喜欢我也正常。

Wǒ zhī dào tā bù zěn me xǐ huān wǒ. Dàn shì bù xǐ huān wǒ yě zhèng cháng.

 


แต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะสิ 

But this time is different.

但是这次不一样。

Dàn shì zhè cì bù yí yàng.

 

อย่ากดดันตัวเองมากเกินไป 

Don’t put too much pressure on yourself.

别给自己太大压力。

Bié jǐ zì jǐ tài dà yā lì.

 


นี่เรียกว่ากองทัพจะทำศึกได้ ต้องเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อน
It’s called being prepared before taking action.

这叫兵马未动,粮草先行。

Zhè jiào bīng mǎ wèi dòng, liáng cǎo xiān xíng.🍄🍄🍄🍄
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节