ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันมีอะไรจะให้คุณดูด้วย 

Let me show you something.

给你看样东西。

Gěi nǐ kàn yàng dōng xī.

 

คุณเตรียมของพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน 

When did you prepare these?

你什么时候准备的这些?

Nǐ shén me shí hòu zhǔn bèi de zhè xiē?

 

แยกย้าย แยกย้าย  

Go, go, go.

散散散,散了。

Sàn sàn sàn, sàn le.

 

ต่อให้เป็นนางฟ้าฉันก็ไม่สนใจจะจีบเธอหรอก 

No matter how beautiful the girl is, I’m not interested in.

再女神我也没兴趣泡了。

Zài nǚ shén wǒ yě méi xìng qù pào le.

 

ลูกศรกามเทพ 

Cupid’s arrow.

爱神丘比特的箭。

Ài shén qiū bǐ tè de jiàn.

 

แต่ฉันหวังว่าต่อไปจะไม่ได้ยินคุณพูดแบบนี้อีก

But I hope I won’t hear such words again.

不过我希望以后不会再听到你说这样的话。

Bú guò wǒ xī wàng yǐ hòu bú huì zài tīng dào nǐ shuō zhè yàng de huà.

 

คุณอย่าคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอเกินไปนัก

You don’t be too cocky.        

你不要太自以为是了。

Nǐ bú yào tài zì yǐ wéi shì le.

 

ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะเป็นไปตามที่คุณต้องการ

Not everything can be what you want.

不是所有事情都能如你所愿的。

Bú shì suǒ yǒu shì qíng dōu néng rú nǐ suǒ yuàn de.

 

ถ้าคุณไม่ชอบฉันก็บอกฉันมาตรงๆ 

If you don’t like me, just say it.

你要是不喜欢我,你就直说。

Nǐ yào shì bù xǐ huān wǒ, nǐ jiù zhí shuō.

 

ถ้าคุณไม่ชอบฉันแล้วจะชอบใครได้อีก

If you don’t like me, who else can you like?

你不喜欢我,还能喜欢谁?

Nǐ bù xǐ huān wǒ, hái néng xǐ huān shéi?

 

การคบกันมันเป็นเรื่องส่วนตัว ทำไมต้องพูดต่อหน้าคนเยอะแยะด้วยเนี่ย

Dating is such a personal thing. How to be said in front of so many people?

谈恋爱这么私人的事。怎么好当着这么多人的面说?

Tán liàn ài zhè me sī rén de shì. Zěn me hǎo dāng zhe zhè me duō rén de miàn shuō?

 

ฉันไม่อยากได้ยินคุณพูดเรื่องพวกนี้

I don’t want to hear that.

我不想听你说这些。

Wǒ bù xiǎng tīng nǐ shuō zhè xiē.

 

คุณอยากให้ฉันชมคุณสินะ 

You want me to praise you.

你想让我夸你。

Nǐ xiǎng ràng wǒ kuā nǐ.💟💟💟💟
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节