1 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูอารมณ์ฉันก่อนแล้วกัน It’s depends on my mood.

看我心情。

Kàn wǒ xīn qíng.

 

งั้นวันนี้อารมณ์นายเป็นยังไง How are you feeling today?

那你今天心情怎么样?

Nà nǐ jīn tiān xīn qíng zěn me yàng?

 

ก็เรื่อยๆ ; ก็งั้นๆ  Not so good.

不怎么样。

Bù zěn me yàng.

 

ไม่ต้องสนใจกับเรื่องอื่น ;อย่าไปฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่น  Don’t be distracted by other things.

不要分心到其他的事情上。

Bú yào fēn xīn dào qí tā de shì qíng shàng.

 

มองฉันในแง่ร้ายอีกแล้ว It doesn’t pay to be the good guy.

好心当成驴肝肺。

Hǎo xīn dāng chéng lǘ gān fèi.

 

คุณจะไม่คิดดูอีกสักทีเหรอ Aren’t you going to think about it again?

你不打算再考虑一下吗?

Nǐ bù dǎ suàn zài kǎo lǜ yí xià ma?

 

ต้องขอบคุณที่ฉันหน้าตาดี ไม่อย่างนั้นฉันคงถูกมองว่าเป็นโรคจิตแล้วถูกอัดไปตั้งนานแล้ว Thanks to my good looks, Otherwise, I would have beaten up as a hooligan.

得亏我长得帅。要不然我早就被人当成流氓,给胖揍一顿了

Děi kuī wǒ zhǎng de shuài. Yào bù rán wǒ zǎo jiù bèi rén dàng chéng liú máng ,gěi pàng zòu yí dùn le.

 

ฉันไม่เหมือนใครบางคนหรอก ไม่รักษาคำพูด I’m not like some people who break their word.

我可不像某些人说话不算数。

Wǒ kě bù xiàng mǒu xiē rén shuō huà bú suàn shù.

 

นี่เขาตอบตกลงแล้วใช่ไหม Did he agree?

他这是答应了吗?

Tā zhè shì dā yìng le ma?

 

ฉันจะไปทำอาหารเช้า I’ll make breakfast.

我去做早饭。

Wǒ qù zuò zǎo fàn.

 

อย่าไปจากฉัน Don’t leave me.

不要离开我。

Bú yào lí kāi wǒ.

 

ทุกอย่างเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว Everything is ready.

一切准备就绪。

Yí qiè zhǔn bèi jiù xù.

*就绪 Jiù xù สำเร็จ ;เรียบร้อย

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...