10 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเขาสองคนยังเด็ก อย่าพูดไปเรื่อยเด็ดขาด 

They are just children. Don’t mess around.

他们两个还是小朋友。千万别乱来。

Tā men liǎng gè hái shì xiǎo péng yǒu. Qiān wàn bié luàn lái.

 คิดไม่ถึงเลยว่า เขาจะทำได้สำเร็จแล้ว 

Unexpectedly, he succeeded.

没想到, 他居然成功了。

Méi xiǎng dào, tā jū rán chéng gōng le.

 ตัดใจไม่ลงเหรอ 

Can’t let it go?

舍不得?

Shě bù dé?

 


พูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอ 

Can’t you say something else?

就不能说点别的了吗?

Jiù bù néng shuō diǎn bié de le ma?

 


แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุด 

But that’s not what I really need.

但这不是我最需要的。

Dàn zhè bú shì wǒ zuì xū yào de.

 


คุณอย่ามาบิดเบือนความหมายของฉัน 

Don’t distort what I mean.

你不要曲解我的意思。

Nǐ bú yào qū jiě wǒ de yì si.

 


เรื่องสำคัญยังไม่ได้พูดเลยนะ 

We haven’t mentioned the most important thing.

还有正事没说呢。

Hái yǒu zhèng shì méi shuō ne.

 


พวกคุณอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักฉันดี 

Maybe, you don’t know much about me.

你们对我可能不是太了解。

Nǐ men duì wǒ kě néng bú shì tài liǎo jiě.

 


แต่ว่าฉันจะไม่ขายตัวเองเพื่อธุรกิจหรอกนะ 

But I won’t sacrifice myself for the business.

但我不会为了生意,而出卖我自己。

Dàn wǒ bú huì wèi le shēng yì, ér chū mài wǒ zì jǐ.

 


ก็ไม่ได้เปลี่ยนใจอย่างกะทันหันหรอก 

I didn’t change my mind all of a sudden.

也不是说突然改变心意。

Yě bú shì shuō tú rán gǎi biàn xīn yì.

 


ไม่ใช่เขาถูกสวมเขาหรอกนะ 

He must be cheated, isn’t he?

他该不会是被人挖墙角了吧?

Tā gāi bú huì shì bèi rén wā qiáng jiǎo le ba?

 


ฉันแทบจะเป็นโรคหลายบุคลิกแล้วเนี่ย 

I almost split my personality.

我都快人格分裂了我。

Wǒ dōu kuài rén gé fēn liè le wǒ.🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...