11 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


วิธีนี้เจ๋งแฮะ What a trick.

这一招高啊。

Zhè yì zhāo gāo a.

 

เกิดเรื่องแล้ว Something happened.

出事了。

Chū shì le.

 

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว Something big happened.

出大事了。

Chū dà shì le.

 

เขาเล่นกลับใหญ่ขนาดนี้ He had such a big reaction.

他反应这么大的。

Tā fǎn yìng zhè me dà de.

 

ยิ่งคุณไม่สนใจ เขายิ่งรู้สึกอยู่เฉยไม่ได้ The less you care about him, the more upset he would be.

你越不在意,他越不安。

Nǐ yuè bú zài yì, tā yuè bù ān.

 

ใจเย็น ถึงยังไงเหตุการณ์แบบนี้ ก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน Be calm.  After all, in such case I don’t have much experience.

冷静。毕竟这种情况没有什么经验。               

Lěng jìng. Bì jìng zhè zhǒng qíng kuàng méi yǒu shén me jīng yàn.

 

พอแล้วๆ อย่าเพิ่งได้ใจไปเลย Come on. Stop showing off.

行了,行了。别嘚瑟了。

Xíng le, xíng le. Bié dē sè le.

 

คุณอยากให้ช่วยอะไร บอกฉันได้เลย จะช่วยเต็มที่ อะไรให้ได้ก็ให้เลย What can I do for you? Just tell me and I would do anything I can to help you.

你有什么需要帮忙的?就跟我说,能帮则帮。能给则给。

Nǐ yǒu shén me xū yào bāng máng de? Jiù gēn wǒ shuō, néng bāng zé bāng. Néng gěi zé gěi.

 

เธอคงไม่ได้ดื่มจนเมาแล้วไปอ้วกใส่เขาหรอกนะ Did you drink too much and vomit?

你没有喝多吐人家一身吧?

Nǐ méi yǒu hē duō tǔ rén jiā yì shēn ba?

 

ฉันพูดออกมาแบบชัดถ้อยชัดคำทีละตัวเลย I said it word by word. I said it clearly

我是一字一句,清清楚楚说出来的。

Wǒ shì yí zì yí jù, qīng qīng chǔ chǔ shuō chū lái de.

 

ฉันรู้ว่าคุณถูกคนที่ชอบมาสารภาพรัก ต่างฝ่ายต่างชอบกัน I know you have been confessed by someone you like. You two like each other.

我知道你被喜欢的人表白了。双向箭头无误。

Wǒ zhī dào nǐ bèi xǐ huān de rén biǎo bái le. Shuāng xiàng jiàn tóu wú wù.

 

แต่ปัญหาสำคัญในตอนนี้คือ But now the key is that.

但现在关键的问题是。

Dàn xiàn zài guān jiàn de wèn tí shì.

 

เขายืนกรานที่จะไป She insists on leaving.

她坚持离开。

Tā jiān chí lí kāi.🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...