17 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลา มีอะไรก็รีบพูดมา Don’t waste my timed. Say something useful.

你不要跟我浪费时间。有话赶紧说。

Nǐ bú yào gēn wǒ làng fèi shí jiān. Yǒu huà gǎn jǐn shuō.

 

นี่คุณมัวทำอะไรอยู่ What are you doing?

你这是干什么呀?

Nǐ zhè shì gàn shén me ya?

 

นี่มันบลัชออนของฉัน This is my blush.

这是我的腮红。

Zhè shì wǒ de sāi hóng.

 

สิ่งที่เธอต้องการแค่ช่วงเวลาที่คุณเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมา What she wants is just the moment of saying your true feeling.

她想要无非就是你真情流露的那一刻。

Tā xiǎng yào wú fēi jiù shì nǐ zhēn qíng liú lù de nà yí kè.

 

ถ่ายทอดเป็นคำพูดออกมาอย่างไม่เหนียมอาย And unabashed language expression.

和不害臊的语言表达。

Hé bú hài sào de yǔ yán biǎo dá.

 

ความจริงใจของคุณล่ะ What’s your feeling?

你的心意呢?

Nǐ de xīn yì ne?

 

ความจริงใจของฉันยังชัดเจนไม่พออีกเหรอ Isn’t it obvious enough?

我的心意还不够明显吗?

Wǒ de xīn yì hái bú gòu míng xiǎn ma?

 

นี่แหละคือความจริงใจของฉัน This is my feeling.

这就是我的心意。

Zhè jiù shì wǒ de xīn yì.

 

คุณสามารถสร้างโอกาส สร้างช่วงเวลานั้นนั้นขึ้นมาได้ You can create this opportunity and the moment.

你可以制造这个机会,创造那一刻。

Nǐ kě yǐ zhì zào zhè ge jī huì, chuàng zào nà yí kè.

 

ฉันขอร้องเธออีกสักครั้งได้ไหม Can I beg you again?

能不能再恳求你?

Néng bù néng zài kěn qiú nǐ?

 

เลิกจุ้นจ้านได้แล้ว  Get off my case!

别再管我的事情。

Bié zài guǎn wǒ de shì qíng.

 

ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ The more I get to know you, the more I love you.

我越了解你,我就越爱你。

Wǒ yuè liǎo jiě nǐ, wǒ jiù yuè ài nǐ.

 

ช่างย้อนแย้งเหลือเกิน That’s so contradictory!

这太矛盾了!

Zhè tài máo dùn le!
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...