14 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันขอถามคุณอย่างหนึ่งก่อน คุณต้องตอบฉันตามความจริง Let me ask you a question first. You have to answer me honestly.

我先问你个问题。你必须老实地回答我。             

Wǒ xiān wèn nǐ gè wèn tí. Nǐ bì xū lǎo shí de huí dá wǒ.

 

คุณไม่ต้องการกำลังใจของคุณแล้วเหรอ You don’t want your motivation?

你不要你的动力了?

Nǐ bú yào nǐ de dòng l ìle?

*动力 Dòng lì กำลังใจ ; แรงบันดาลใจ

 

กำลังใจของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ My motivation is not here.

我的动力不在这儿。

Wǒ de dòng lì bú zài zhèr.

 

มีเซอร์ไพรส์จะให้เธอ I have a surprise for you.

有个惊喜要给你。

Yǒu gè jīng xǐ yào gěi nǐ.

 

ฉันมีงานที่ต้องทำเยอะแยะเลย I have a lot of work to do.

我有很多工作要忙。

Wǒ yǒu hěn duō gōng zuò yào máng.

 

คุณเข้ามาได้ยังไง How did you get in here?

你怎么进来的?

Nǐ zěn me jìn lái de?

 

คุณคิดว่าพวกเรายังต้องมีความลับกันหรือไง Do you think we still need secrets?

你觉得我们还需要秘密吗?

Nǐ jué dé wǒ men hái xū yào mì mì ma?

 

งั้นฉันจะอ่านให้คุณฟัง Then I’ll read it to you.

那我念给你听。

Nà wǒ niàn gěi nǐ tīng.

 

เหตุผลนี้ยังเป็นที่น่าพอใจไหม Are you satisfied with this reason?

这个理由还满意吗?

Zhè gè lǐ yóu hái mǎn yì ma?

 

มาผิดเวลาจริงๆเลย You’ve come at a bad time.

来的真不是时候啊。

Lái de zhēn bú shì shí hòu a.

 

ทำไมเธอหน้าแดงเชียว Why are you blushing?

脸怎么那么红?

Liǎn zěn me nà me hóng?

 

งั้นทำไมหน้าถึงเย็นจนแดงล่ะ Then why is your face so red?

那怎么脸上都冻红了?

Nà zěn me liǎn shàng dōu dòng hóng le?

 

ขอขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณ Thank you for your kindness.

谢谢你的好意。

Xiè xiè nǐ de hǎo yì.


🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...