24 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอยากถามคุณมากกว่าว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ 

I also want to ask you. Why are you here?

我还想问你,你怎么在这儿?

Wǒ hái xiǎng wèn nǐ,  nǐ zěn me zài zhèr?

 


เป็นยังไงบ้าง พูดแบบนี้แล้ว รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหม How about now? 

After listening to me, do you feel better?

怎么样 ?这么一说,心里好过一点了吧?

Zěn me yàng zhè me yì shuō, xīn lǐ hǎo guò yìī diǎn le ba?

 


เรารู้จักกันมาตั้งนานขนาดนี้แล้วอย่าเกรงใจกันขนาดนี้สิ 

We’ve known each other for such a long time. Don’t be so stiff.

咱们都认识这么久了。不要这么拘谨。

Zán men dōu rèn shi zhè me jiǔ le. Bú yào zhè me jū jǐn.

 


เป็นฉันเองที่โง่เกินไป 

I’m so stupid.

是我太傻了。

Shì wǒ tài shǎ le.

 


ฉันไม่ได้โง่ แต่คุณมันเลวมาก 

I’m not stupid. You suck.

不是我傻,是你太烂了

Bú shì wǒ shǎ, shì nǐ tài làn le.

 


ฉันไม่ใช่คนเลวสักหน่อย 

Am I a douchebag?

我不会是个烂人吗?

Wǒ bú huì shì gè làn rén ma?

 


แม้ว่าคุณจะด่าฉันว่าเป็นคนเลวทราม แต่ฉันก็ยังรับสายของคุณ 

Although you called me a douchebag, I still answered your call.

虽然你骂我是个大烂人,但我还是接了你的电话。

Suī rán nǐ mà wǒ shì gè dà làn rén, dàn wǒ hái shì jiē le nǐ de diàn huà.

 


คุณมาหาผิดคนแล้ว ฉันไม่มีคุณสมบัตินั่น แล้วก็ไม่มีความสามารถด้วย 

You’ve come to the wrong person. I’m not qualified or capable.

你找错人了。我没资格,也没本事。

Nǐ zhǎo cuò rén le. Wǒ méi zī gé, yě méi běn shì.

 

แต่เธอก็ไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นวันแรกสักหน่อย 

However, it’s not the first day you’ve know him.

不过,你也不是第一天认识他。

Bú guò, nǐ yě bú shì dì yī tiān rèn shi tā.

 


ฉันรู้ว่าให้คุณทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมาก 

I know it’s hard for you to do that.

我知道让你这么做很难。

Wǒ zhī dào ràng nǐ zhè me zuò hěn nán.

 


คุณว่าเขามีสิทธิ์อะไรถึงได้คิดเองเออเองเข้ามาก้าวก่ายเรื่องในครอบครัวของฉัน

Who is he to get involved in my family and decide things for me?

你说他凭什么自作主张插手我的家事呢?

Nǐ shuō tā píng shén me zì zuò zhǔ zhāng chā shǒu wǒ de jiā shì ne?

 


อย่างนั้นเรื่องนี้เขาทำไม่ถูก 

It is his fault to do this.

那这事是他不对。

Nà zhè shì shì tā bú duì.




🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...