10 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันแค่ทำเรื่องผิดพลาดก็เท่านั้น I did something wrong.

我做错事情了而已。

Wǒ zuò cuò shì qíng le ér yǐ.

 

ทำผิดก็ไปขอโทษยอมรับผิด If you do, just apologize.

做错事就去道歉认错。

Zuò cuò shì jiù qù dào qiàn rèn cuò.

 

อมทุกข์ไว้ไม่พูดออกมา แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะ If you don’t apologize, nothing will be solved.

闷着不说,什么都解决不了。

Mēn zhe bù shuō, shén me dōu jiě jué bù liǎo.

 

คุณเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นไหม Do you know that feeling?

你知道那种感觉吗?

Nǐ zhī dào nà zhǒng gǎn jué ma?

 

ฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอ I’m not superficial, OK?

我是那种人吗我?

Wǒ shì nà zhǒng rén ma wǒ?

 

อยากจะสู้กับคนบ้ากามอีกรอบเหรอ Do you want to beat a pervert again?

还想再打一遍色狼吗?

Hái xiǎng zài dǎ yí biàn sè láng ma?

 

ฉันอยากจะเอาจิตใจและเวลามาไว้ที่งานของฉันมากกว่านี้ I want to devote more energy and time to my own career.

我想把更多的精力和时间花在我的事业上。

Wǒ xiǎng bǎ gèng duō de jīng lì hé shí jiān huā zài wǒ de shì yè shàng.

 

ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย I’ll give my last word.

我最后再说一次。

Wǒ zuì hòu zài shuō yí cì.

 

ทำไมต้องยกเลิกสัญญา Why should we terminate the contract?

为什么要解约?

Wèi shén me yào jiě yuē?

 

ฉันบอกแล้ว ฉันจะยกเลิกสัญญา I’ve told you, terminate the contract.

我说了,我要解约。

Wǒ shuō le, wǒ yào jiě yuē.

 

จะใจแข็งยกเลิกสัญญาจริงๆเหรอ You’re really determined to terminate the contract?

真铁了心要解约?

Zhēn tiě le xīn yào jiě yuē.

 

หาสาเหตุแล้วแก้ให้ตรงจุด Find out the cause, and remedy the problem.

找出原因,对症下药。

Zhǎo chū yuán yīn, duì zhèng xià yào.

 

คุณไม่รั้งฉันไว้เลยสักนิดจริงๆ You didn’t ask me to stay at all.

你真的一点挽留都没有。

Nǐ zhēn de yì diǎn wǎn liú dōu méi yǒu.

 


🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...