28 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ค้างท่านี้ของเขาไว้นะ Keep him to lie on his side.

一直保持这个姿势。

Yì zhí bǎo chí zhè gè shì.

 

คนที่มีออร่าความเป็นมืออาชีพนี่ ดูดีจริงๆ Those professionals are so charming.

有专业光环的人,真好看。

Yǒu zhuān yè guāng huán de rén, zhēn hǎo kàn.

 

วันนี้ฉันหยุด อย่าเรียกตัวฉันไปทำอะไรเลย I’m off today. No work.

今天我休息,别给我派活儿。

Jīn tiān wǒ xiū xi, bié gěi wǒ pài huór.

 

ผู้หญิงคนนั้นซวยจังเลยเนอะ That girl is really out of luck.

那女孩也太倒霉了。

Nà nǚ hái yě tài dǎo méi le.

 

แบบนั้นก็เท่ากับไปเป็นเบ๊นะสิ Means working like a handyman.

那不等于打杂吗?

Nà bù děng yú dǎ zá ma?

* 打杂  Dǎ zá เป็นเบ๊(ทำงานเบ็ดเตล็ด ทำงานจุกๆจิกๆ)

 

เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย He was fine just now.

刚才还好好的呀。

Gāng cái hái hǎo hǎo de ya.

 

ฉันจะทำตามข้อตกลงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด I’ll keep it a top secret.

我一定严格遵守保密协议。

Wǒ yí dìng yán gé zūn shǒu bǎo mì xié yì.

 

ไม่ให้ข่าวรั่วไหลออกไปเด็ดขาด No information will be leaked out.

绝不漏一丝情报。

Jué bú lòu yì sī qíng bào.

 

ออกไปเร็วก็หลุดพ้นเร็ว The sooner, the better.

早走早解脱呗。

Zǎo zǒu zǎo jiě tuō bei.

 

ช้าหรือเร็วเธอก็ต้องถูกคัดออก She’ll be eliminated anyway.

迟早是要被刷下去的呀。

Chí zǎo shì yào bèi shuā xià qù de ya.

 

เส้นสายใหญ่เหมือนกันนี่ Surprisingly.

路子很野嘛。

zi hěn yě ma.

 

ฉันสั่งสอนเขาไปยกใหญ่แล้ว I taught him a good lesson.

我把他狠狠教育了一顿。

Wǒ bǎ tā hěn hěn jiào le yí dùn.

 

เทฉันน่ะ ไม่เป็นไรหรอก แต่ไปเทคุณได้ยังไงกัน He may stand me up. But how can he stand you up?

鸽我也就算了。怎么能鸽你呢。

Gē wǒ yě jiù suàn le. Zěn me néng gē nǐ ne.

* มาจาก放鸽子 Fàng gē zi ) ผิดสัญญา; ผิดนัด;เท ;รอเก้อ💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...