10 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ครั้งนี้คุณมีเรื่องอะไร 

What’s the matter this time?

你这回又是什么情况?

Nǐ zhè huí yòu shì shén me qíng kuàng?

 


คุณไปเล่นพนันอีกแล้วเหรอ 

You bet again.

你又去赌了?

Nǐ yòu qù dǔ le?

 


ต่อไปเรื่องแบบนี้รีบบอกฉันเลยนะ 

Tell me this kind of thing earlier.

以后这种事早点告诉我。

hòu zhè zhǒng shì zǎo diǎn gào sù wǒ.

 


ช่วยหางานที่เป็นจริงเป็นจังสักอย่างเอามาเลี้ยงครอบครัวได้ไหม 

Can you find a decent job to support the family?

能不能找一份正经的工作养家糊口?

Néng bù néng zhǎo yí fèn zhèng jīng de gōng zuò yǎng jiā hú kǒu?

 


เธอบอกมาแค่ให้ยืมเงินไหมแค่นั้น 

Just tell me will you lend me or not?

你就说能不能借?

Nǐ jiù shuō néng bù néng jiè?

 


เธอช่วยกระตือรือร้นให้ฉันหน่อยได้ไหม 

Can you be more positive?

你给我积极一点,行不行?

Nǐ gěi wǒ jī jí yì diǎn, xíng bù xíng?

 


เธอไม่อยากจะเจอคุณเลย ถ้าอยู่เป็นหละก็  รีบไปเถอะ 

She doesn’t want to see you at all. If you are smart, go away.

她根本就不想见到你。识趣的,赶紧走。

Tā gēn běn jiù bù xiǎng jiàn dào nǐ. Shí qù de, gǎn jǐn zǒu.

 


ฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้วซะอีก 

I thought you weren’t coming .

我还以为你不来了呢?

Wǒ hái yǐ wéi nǐ bù lái le ne?

 

รอดมาจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาได้ จนมาเจอกับความสุขทีหลัง 

There will be a good fortune if you don’t die in great danger.

大难不死,必有祸福。

Dà nàn bù sǐ, bì yǒu huò fú.

 


เริ่มมีความคิดความอ่านแล้วใช่ไหม 

He’s enlightened, isn’t he?

开窍了是吗?

Kāi qiào le shì ma?

 


เด็กก็เป็นแบบนี้แหละ  

That’s what kids do.

小孩都这样。

Xiǎo hái dōu zhè yàng.

 


ฉันไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ข้างๆคุณได้แล้ว 

I have no reason to stand by your side.

我已经没有理由站在你身边了。

Wǒ yǐ jīng méi yǒu lǐ yóu zhàn zài nǐ shēn biān le.

 

คุณยังไม่ปล่อยมืออีก 

Let him go.

还不放手。

Hái bú fàng shǒu.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...