5 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นับวันยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะ It's getting more and more beautiful.

越来越漂亮了。

Yuè lái yuè piào liang le.

 

ดูสิว่าใครมาแล้ว Look who’s here.

看看谁来了。

Kàn kàn shéi lái le.

 

เหมาะสมกันมาก What a good match!

好般配啊!

Hǎo bān pèi a!

 

พวกเขาเหมาะสมกันมากจริงๆ They really are a perfect match.

他们真般配。

Tā men zhēn bān pèi.

 

ฉันออกไปรอเขาข้างนอกนะ I’ll wait for him outside.

我出去等他。

Wǒ chū qù děng tā.

 

ทำไมถึงไม่ระวังแบบนี้นะ Why are you so careless?

怎么这么不小心。

Zěn me zhè me bù xiǎo xīn.

 

ฉันเคยบอกไปแล้วไง ว่าพาเธอมาออกงานด้วยไม่ได้หรอก  What did I say? She just can’t make it.

我说什么来着?她就是上不了台面。

Wǒ shuō shén me lái zhe? Tā jiù shì shàng bù liǎo tái miàn.

 

วันนี้เธอก็แค่ไม่ทันระวังแล้วหกล้ม  She’s just fallen down by accident.

她今天只不过是不小心摔倒了。

Tā jīn tiān zhǐ bú guò shì bù xiǎo xīn shuāi dǎo le.

 

ฉันขอแนะนำ ไม่ต้องสืบจะดีกว่า My advice for you, stop the investigation.

我劝你啊还是不要查了。

Wǒ quàn nǐ a hái shì bú yào chá le.

 

จู่ๆจะโทรมาทำไม What's the call for some reason?

莫名其妙打什么电话?

Mò míng qí miào dǎ shén me diàn huà?

 

ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีขนาดนี้ I haven’t seen her for years.

这么多年没见了。

Zhè me duō nián méi jiàn le.

 

ยากที่เธอจะเปิดปากพูด ยังไงต้องรักษาไมตรีจิตไว้หน่อย She barely asks for anything. You have to be considerate.

难得她开口,总得顾点情分吧。

Nán dé tā kāi kǒu, zǒng dé gù diǎn qíng fēn ba.

 

เรื่องราวยังไม่กระจ่าง  We’re unaware of the truth.

不明不白。

Bù míng bù bái.💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...