28 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พอเลย ฉันรับรู้ได้ถึงคำขอไว้ชีวิตของคุณแล้ว Cut it. I know you wanna survive this.

打住。 你的求生欲我感受到了。

Dǎ zhù. Nǐ de qiú shēng yù wǒ gǎn shòu dào le.

*求生欲 Qiú shēng yù คำขอไว้ชีวิต; ความปรารถนาที่จะอยู่รอด

 

ชีวิตฉันช่างมืดมนเสียจริง My life is so miserable!

我的人生太灰暗了。

Wǒ de rén shēng tài huī àn le.

*灰暗 Huī àn มืดมน ;มืดสลัว

 

ฉันไม่ได้มาซักไซ้เอาความ I’m not calling to blame you.

我不是来兴师问罪的。

Wǒ bú shì lái xīng shī wèn zuì de.

*兴师问罪 Xīng shī wèn zuì ซักไซ้เอาความ; ระดมกำลังทหารยกทัพไปปราบปราม; ระดมกองทัพมาประณามความผิดของอีกฝ่าย

 

ดังนั้นจะบอกข่าวดีกับคุณ So, some good news for you.

所以跟你分享一个好消息。

Suǒ yǐ gēn nǐ fēn xiǎng yí gè hǎo xiāo xi.

 

ฉันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณแล้วนะ I’ll soon be your colleague.

我马上就要成为你的的同事了。

Wǒ mǎ shàng jiù yào chéng wéi nǐ de de tóng shì le.

 

คิดถึงจะแย่อยู่แล้ว ในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีนะ I miss you so much. You’re finally back.

想死你了。你可算回来了。

Xiǎng sǐ nǐ le. Nǐ kě suàn huí lái le.

 

สุขจนหายใจไม่ค่อยออก You’re getting me suffocated.

幸福来得有点空息。

Xìng fú lái dé yǒu diǎn kōng xī.

 

ฉันเตรียมของประจำวันมาให้คุณเยอะเลย I’ve got you many daily necessities.

我给你准备了好多生活用品。

Wǒ gěi nǐ zhǔn bèi le hǎo duō shēng huó yòng pǐn.

 

อะไรที่ยอมได้ ก็ยอมนะ Have a scratch when it itches.

得挠人处且挠人嘛。

Dé náo rén chù qiě náo rén ma.

 

มื้อนี้ถือเป็นการไถ่โทษ โอเคไหม Take the food as an apology. Alright?

这顿饭就当我赔罪你, 好吗?

Zhè dùn fàn jiù dāng wǒ péi zuì nǐ, hǎo ma?

*赔罪 Péi zuì ขอโทษ ;ขออภัย; ไถ่โทษ

 

กินกันเถอะ Dig in.

开动吧。

Kāi dòng ba.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...