28 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณนี่ฉวยโอกาสเก่งนะ ใช่ไหม You are a vulture, aren’t you?

你就是会趁火打劫,是不是?

Nǐ jiù shì huì chèn huǒ dǎ jié, shì bú shì?

*趁火打劫 Chèn huǒ dǎ jié ถือโอกาสพลอยผสมโรงไปด้วย; ฉวยโอกาส

 

ฉันกลับมาทำงานนะ ไม่ได้มาหาแฟน I come for work, not for love.

我回来是工作的,不是谈恋爱的。

Wǒ huí lái shì gōng zuò de, bú shì tán liàn ài de.

 

ฉันจะลองใจเขาแทนคุณเอง I’ll test him for you.

我替你去试试他。

Wǒ tì nǐ qù shì shì tā.

 

ยังต้องพูดอีกเหรอ Needless to say.

这还用说。

Zhè hái yòng shuō.

 

เด็กดื้อ เถียงเป็นแล้วด้วย  Boy, You’ve also learned to talk back

臭小子,还学会顶嘴了。

Chòu xiǎo zi, hái xué huì ding zuǐ le.

 

นับวันยิ่งพูดไม่เพราะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ It’s getting more and more presumptuous.

说话越来越放肆了。

Shuō huà yuè lái yuè fàng sì le.

 

นี่ก็ไม่ได้ขัดกับงานของคุณสักหน่อย That’s not a conflict with your work.

这跟你工作又不冲突。

Zhè gēn nǐ gōng zuò yòu bù chōng tú.

 

มีคนคอยเอาใจดีออก Isn’t it good to be taken care of?

被人捧在手心里多好呀。

Bèi rén pěng zài shǒu xīn lǐ duō hǎo ya.

 

แทนที่จะมาคอยเอาใจ ฉันอยากได้คนที่เข้าใจฉัน มีค่าพอให้ฉันชอบมากกว่า Instead of being taken care of, I prefer someone who knows me and deserves my love.

与其被捧在手心呢, 我更想要那种懂我,值得我喜欢的人。

Yǔ qí bèi pěng zài shǒu xīn ne, wǒ gèng xiǎng yào nà zhǒng dǒng wǒ, zhí dé wǒ xǐ huān de rén.

 

ฉันไม่อยากจะคบกับใครง่ายๆ I won’t start a relationship casually.

我可不会随随便便开始一段感情。

Wǒ kě bú huì suí suí pián pián kāi shǐ yí duàn gǎn qíng.

 

ลึกซึ้งขนาดนี้เลยเหรอ Is love that complicated?

有这么深奥的吗?

Yǒu zhè me shēn  ào de ma?

*深奥 Shēn ào (เหตุผล, ความหมาย) ลึกล้ำ; ลึกซึ้ง ;ลุ่มลึก

 

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...