25 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้น You knew something would happen.

你是事先知道有事。

Nǐ shì shì xiān zhī dào yǒu shì.

 

คุณมีหลักฐานอะไร What’s your evidence?

你有什么证据?

Nǐ yǒu shén me zhèng jù?

 

ไม่ว่าจะยังไงฉันก็ขอโทษคุณด้วย Anyway. I have to apologize to you.

不管怎么样。我都向你道歉。

Bù guǎn zěn me yàng. Wǒ dōu xiàng nǐ dào qiàn.

 

ฉันบุ่มบ่ามเกินไป It’s too impulsive.

是我太冲动了。

Shì wǒ tài chōng dòng le.

 

คุณทำฉันตกใจหมดเลย You had me scared.

你吓死我了。

Nǐ xià sǐ wǒ le.

 

ดังนั้น ฉันก็เลยถูกไล่ออกมาแบบนี้ So that’s how I have been evicted.

所以,我就这样被赶出来了。

Suǒ yǐ, wǒ jiù zhè yàng bèi gǎn chū lái le.

 

หนทางของชีวิตยังอีกยาวไกล Life is a long journey.

人生的路还很长呢。

Rén shēng de lù hái hěn cháng ne.

 

คุณรู้ไหม ตอนที่คนๆหนึ่งกำลังทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดจะเปล่งประกายออกมาทั่วตัวเลยละ Do you know what? When a person does what she like to do most she will shine.

你知道吗?当一个人做自己最喜欢做的事情的时候整个人都会发光。

Nǐ zhī dào ma? Dāng yí gè rén zuò zì jǐ zuì xǐ huān zuò de shì qíng de shí hòu zhěng gè rén dōu huì fā guāng.

 

ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอก เป็นเพราะใจของคุณไม่ยอมแพ้ให้กับตัวเองต่างหาก Don’t thank me. Is your heart that doesn’t give up what you are.

别谢我。是你的心没有放弃你自己。

Bié xiè wǒ. Shì nǐ de xīn méi yǒu fàng qì nǐ zì jǐ.

 

แต่ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนรักษาฉันให้หาย But I think you cured me.       

可我觉得是你治愈了我。

Kě wǒ jué dé shì nǐ zhì yù le wǒ.

 

คุณก็ควรบอกลาอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้ว You should say goodbye to the past and start a new life.

你也该跟过去说再见开始新的生活了。

Nǐ yě gāi gēn guò qù shuō zài jiàn kāi shǐ xīn de shēng huó le.

 

คุณพูดถูกฉันก็ควรมองไปข้างหน้าได้แล้ว You’re right. It’s time for me to look forward.

你说得对。我也该向前看了。

Nǐ shuō de duì. Wǒ yě gāi xiàng qián kàn le.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

  装卸时间 Zhuāng xiè shí jiān เวลาในการขนส่ง Shipping time 装运通知 Zhuāng yùn tōng zhī แจ้งการจัดส่งสินค้า Shipping advice 承运人...