7 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ หากทำผิดก็ต้องถูกสั่งสอน Whether he’s a kid or an adult, as long as he did something wrong, he should have a lesson.

不管他是小孩子还是大人,做错了事情,就必须要被教训。

Bù guǎn tā shì xiǎo hái zǐ huán shì dà rén, zuò cuò le shì qíng, jiù bì xū yào bèi jiào xùn.

 

ใช่ คุณสอนเขาได้แต่คุณควรจะถามเหตุผลของเขาก่อนหรือเปล่า Yes. You can teach him. But should you figure out the reason first?

是。你是可以教。但是你是不是应该先问清楚原因呢?

Shì. Nǐ shì kě yǐ jiāo. Dàn shì nǐ shì bú shì yīng gāi xiān wèn qīng chǔ yuán yīn ne?

 

เด็กอย่างเขาจะไปมีเหตุผลอะไร There’re only one reason for it.

他小孩子能有什么原因。

Tā xiǎo hái zǐ néng yǒu shén me yuán yīn.

 

ฉันรู้ว่าตอนกลางวันคุณรีบ ต้องกินอะไรที่มันง่ายๆ I know you’re in a hurry at noon so as to eat something simple.

我知道你中午赶时间吃得简单。

Wǒ zhī dào nǐ zhōng wǔ gǎn shí jiān chī de jiǎn dān.

 

ถ้าเขามาถึงแล้ว ก็พาเขาเข้ามาได้เลย When they arrive, bring them directly.

他们到了之后,直接带过来就好。

Tā men dào le zhī hòu, zhí jiē dài guò lái jiù hǎo.

 

เขาก็แค่ซนเกินไป He’s just too naughty.

他就是太顽皮了。

Tā jiù shì tài wán pí le.

 

ก็เพราะหมู่นี้คุณให้ท้ายเขาเกินไปไง You have spoiled him too much recently.

就是因为你你最近太惯着他。

Jiù shì yīn wèi nǐ nǐ zuì jìn tài guàn zhe tā.

 

จนทำให้เขาลืมว่าอะไรคือกฎระเบียบ That he did not behave himself.

让他忘了什么叫规矩。

Ràng tā wàng le shén me jiào guī jǔ.

 

ผลสุดท้ายคุณกลับไปด่าเขา In the end, you blew him up.

结果你就把他一顿骂。

Jié guǒ nǐ jiù bǎ tā yí dùn mà.

 

เรื่องที่มอบหมายให้พวกคุณ เข้าใจหมดแล้วใช่ไหม Do you understand what I told you?

交代你们的都明白了吗?

Jiāo dài nǐ men de dōu míng bái le ma?

 

คุณทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวแบบนี้นะเหรอ Is that what you should do as a parent?

你就是这么做家长的吗?

Nǐ jiù shì zhè me zuò jiā zhǎng de ma?

 

เรื่องนี้ฉันไม่เคยทำมาก่อนแต่ฉันจะลองไปทำความเข้าใจ ให้เวลาฉันหน่อยนะคะ This part I before have never dealt with, But I can get to know about it. Give me some time.

这一块我之前没有接触过,不过我可以了解一下。给我些时间吧。

Zhè yí kuài wǒ zhī qián méi yǒu jiē chǔ guò, bú guò wǒ kě yǐ liǎo jiě yí xià. Gěi wǒ xiē shí jiān ba.

 

ฉันต้องเลิกงานก่อนเวลา I’ll go off work ahead of time.

我要提前先下班了。

Wǒ yào tí qián xiān xià bān le.💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...