4 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่เป็นมื้อเย็นที่ตั้งใจเตรียมมาให้คุณเป็นพิเศษ  This is a dinner that I specially prepared for you.

这是我为你精心准备的晚餐。

Zhè shì wǒ wèi nǐ jīng xīn zhǔn bèi de wǎn cān.

 

รีบร้อนขนาดนี้จะไปไหนเนี่ย Where is he going in such a hurry?

这么着急去哪儿呀?

Zhè me zháo jí qù nǎr ya?

 

ฉันต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูง I need high calorie food.

我需要高热量的食物。

Wǒ xū yào gāo rè liàng de shí wù.

 

ถึงจะบรรเทาจิตใจที่บาดเจ็บของฉันได้ To comfort my broken heart.

才能慰藉我受伤的心灵。

Cái néng wèi jiè wǒ shòu shāng de xīn líng.

 

หกโมงเป๊ะฉันจะเลิกงานเลย I get off work at six on time.

我六点准时下班。

Wǒ liù diǎn zhǔn shí xià bān.

 

รีบร้อนขนาดนี้ข้าวของหล่นหมดเลยWhy so hurry? Something off the ground.

这么着急?东西都掉了。

Zhè me zhāo jí? Dōng xī dōu diào le.

 

ในเมื่อจอมมารไม่อยู่ ทำไมฉันไม่ให้ตัวเองหยุดพักผ่อนสักหน่อยนะ Since he is not here, why don’t I give myself a holiday?

既然大魔王不在,我为什么不给自己放个假呢?

Jì rán dà mó wáng bú zài, wǒ wèi shén me bù jǐ zì jǐ fàng gè jiǎ ne?

 

ฉันต้องออกไปทำธุระหน่อย I have something to go out.

我有事要出去一趟。

Wǒ yǒu shì yào chū qù yí tàng.

 

ฉันพยายามขับให้ช้าแล้ว  I drove as slowly as I could.

我尽量慢慢开了。

Wǒ jǐn liàng màn man kāi le.

 

ชีวิตมันขาดรสชาติน่ะ Life is boring.

生活乏味啊。

Shēng huó fá wèi a.

 

พูดเรื่องที่ฉันไม่รู้เถอะ Say something I don’t know.

说点我不知道的。

Shuō diǎn wǒ bù zhī dào de.

 

ถ้าในโลกนี้มีคนที่ไม่เคยโมโหเลยสักครั้ง  เขาก็เป็นคนๆนั้น If in the world, there are people who never lose their temper. He is that person.

如果在这个世界上,有人从来不发脾气。他就是那个人。

Rú guǒ zài zhè gè shì jiè shàng, yǒu rén cóng lái bù fā pí qì. Tā jiù shì nà gè rén.

 

เขาเคยบอกฉันว่า เธอไม่เคยใจร้อนเลยสักครั้ง He told me that she was never in a hurry.

他跟我说过,她从来都没有着急过。

Tā gēn wǒ shuō guò, tā cóng lái dōu méi yǒu zháo jí guò.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...