5 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 งั้นภารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะ Out task is finished.

那我们的任务就完成了。

Nà wǒ men de rèn wù jiù wán chéng le.

 

บอส นี่ถือว่าทำโอทีไหมคะ /ครับ Boss, it this overtime working?

老板,这算加班吗?

Lǎo bǎn, zhè suàn jiā bān ma?

 

เดิมทีก็นับว่าทำโอทีนะ แต่ตอนนี้ไม่นับแล้ว It was supposed to count. Now, it doesn’t.

本来算的。现在不算了。

Běn lái suàn de. Xiàn zài bú suàn le.

 

คุณก็กล้าเกินไปแล้วนะ You’re too bold, aren’t you?

你胆儿也太大了吧。

Nǐ dǎnr yě tài dà le ba.

 

ก็แค่การแสดงกระจอกๆของคุณ แค่แป็บเดียวก็จับได้แล้ว For all your shoddy little tricks. Just a piece of cake.

就你这点粗制滥造的小把戏。分分钟拆穿。

Jiù nǐ zhè diǎn cū zhì làn zào de xiǎo bǎ xì. Fēn fēn zhōng chāi chuān.

 

ที่น่าเบื่อคือคุณต่างหาก It’s you that’s boring, isn’t  it?

没劲的是你吧。

Méi jìn de shì nǐ ba.

 

เห็นคุณก็เบื่อแล้ว  You’re just boring.

看你就是没劲。

Kàn nǐ jiù shì méi jìn.

 

ฉันนอนตายตาไม่หลับหรอก I will never rest in peace.

我死不瞑目的。

Wǒ sǐ bù míng mù de.

 

ฉันอยากให้เธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่า พวกคุณสองคนไม่เหมาะสมกัน I want her to know clearly that you two are not a well- matched couple.

我要让她清醒地知道你们俩不合适。

Wǒ yào ràng tā qīng xǐng de zhī dào nǐ men liǎ bù hé shì.

 

เด็กคนนี้เป็นคนบ้างาน He’s always like that a workaholic.

这个孩子呀,就是一个工作狂。

Zhè gè hái zi ya, jiù shì yí gè gōng zuò kuáng.

 

นอกจากงานแล้วก็คืองานอยู่ดี Got nothing but work, work, work.

除了工作,就是工作。

Chú le gōng zuò, jiù shì gōng zuò.

 

บางครั้งพอได้ทำงานยุ่งๆแล้ว สามารถไม่กินไม่นอนได้สองวันเลย Sometimes when I get busy I can stay up for two whole days.

有时候忙起来可以两天不吃饭不睡觉。

Yǒu shí hòu máng qǐ lái kě yǐ liǎng tiān bù chī fàn bú shuì jiào.

 

ฉันมองคนไม่ผิดจริงๆ I was right about you.

我真没看错人。

Wǒ zhēn méi kàn cuò rén.🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...