28 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พอฉันเกษียณแล้วจะไปพึ่งเธอ 

I’ll go to you as soon as I retire.

我一退休啊就去投奔你。

Wǒ yī tuì xiū a jiù qù tóu bèn nǐ.

*投奔 

Tóu bèn 

บากหน้าไปขออาศัย (คนอื่น)

 


เอาแต่พูดคำเดิมอีกแล้ว  

You always say so.

老生常谈了。

Lǎo shēng cháng tán le.

 


ฉันจะลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองไทย 

I’ll settle in Thailand.

我一定在泰国扎根。

Wǒ yí dìng zài tài guó zhā gēn.

*扎根 

Zhā gēn  

ราก ;หยั่งราก; ลงหลักปักฐาน

 


ฉันว่าวันนี้แดดแรงนะ เธอทาครีมกันแดดหรือยัง

The sun looks strong. Have you applied sunscreen?

我看今天太阳有点大。你抹防晒了吗?

Wǒ kàn jīn tiān tài yáng yǒu diǎn dà. Nǐ mǒ fáng shài le ma?

*抹 

Mǒ 

ทา

 


คุณมีเวลาแก้ตัวหนึ่งนาที 

You have one minute to explain.

你有一分钟时间申辩。

Nǐ yǒu yì fēn zhōng shí jiān shēn biàn.

*申辩 

Shēn biàn 

แก้ต่าง; แถลงแก้ข้อกล่าวหา; โต้ข้อกล่าวหา

 


ฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะ 

I’ve made a plan.

我已经计划好了。

Wǒ yǐ jīng jì huà hǎo le.

 


แต่เขาโหดแค่กับฉันนะ 

But he’s only harsh on me.

不过他只虐我。

Bú guò tā zhǐ nüè wǒ.

*虐 

Nüè  

หฤโหด; สุดหา; เหี้ยมโหด; ทารุณ

 


แต่กับคนแปลกหน้าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากนะ 

He is kind to strangers.

对陌生人还是很绅士的。

Duì mò shēng rén hái shì hěn shēn shì de.

*绅士 

Shēn shì 

สุภาพบุรุษ

 


ฉันจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองแล้วล่ะ 

I’m gonna start my own life.

我要开始自己的人生啦。

Wǒ yào kāi shǐ zì jǐ de rén shēng la.

 


ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณที่สุดแล้ว 

I’m the most trustworthy.

我就是你最忠诚的。

Wǒ jiù shì nǐ zuì zhōng chéng de.

 


สงสัยว่าเส้นเลือดในสมองแตก 

It could be a hemorrhagic stroke.

怀疑是出血性脑中风。

Huái yí shì chū xiě xìng nǎo zhòng fēng.

 


💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...