7 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณทำแบบนี้มีแต่จะทำร้ายฉัน What you did would harm me.

你这样只会坑了我。

Nǐ zhè yàng zhǐ huì kēng le wǒ.

 

การเอาใจคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณ It’s not your duty to please others.

讨好别人不是你的职责。

Tǎo hǎo bié rén bú shì nǐ de zhí zé.

 

ฉันรู้ว่างานพวกนี้ไม่ใช่งานฉัน I know those jobs are not mine.

我知道那些工作不是我的。

Wǒ zhī dào nà xiē gōng zuò bú shì wǒ de.

 

ฉันแค่ชอบการเรียนรู้กับความท้าทาย I just like learning and challenging.

我只是喜欢学习和挑战。

Wǒ zhǐ shì xǐ huān xué xí hé tiǎo zhàn.

 

ดีซะอีก ฉันจะได้มั่นใจในความสามารถของตัวเอง Fortunately. I am confident of my ability.

好在呢。我对自己能力有把握。

Hǎo zài ne. Wǒ duì zì jǐ néng lì yǒu bǎ wò.

 

ถ้าคุณไม่มีธุระอะไรแล้วหละก็ ฉันไปก่อนนะ If there’s nothing wrong with you, I got to go now.

你要是没什么事的话,我先走了。

Nǐ yào shì  méi shén me shì de huà, wǒ xiān zǒu le.

 

คนที่คุณอยากเจอ ฉันนัดไว้ให้แล้ว The one that you want to see, I have made an appointment for you.

你想见的人,我给你约上了。

Nǐ xiǎng jiàn de rén, wǒ gěi nǐ yuē shàng le.

 

ถ้าไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วจะเป็นอะไรได้หล่ะ There’s no reason except for quarrel.

你不是吵架是什么呀。

Nǐ bú shì chǎo jià shì shén me ya.

 

ความจริงคนสองคนทะเลาะกันมันก็แบบนี้ Actually, that’s how the couple quarreled

其实啊,这小两口吵架就这样。

Qíshí a, zhè xiǎo liǎng kǒu chǎo jià jiù zhè yàng.

 

ถ้าเป็นไปได้ละก็ฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันเก็บเป็นความลับ If you don’t mind, I hope you can keep it a secret for me.

如果可以的话,我希望你能替我保密。

Rú guǒ kě yǐ de huà, wǒ xī wàng nǐ néng tì wǒ bǎo mì.

 

ทุกอย่างจะต้องดีขึ้น Everything will be OK.

都会好起来的。

Dōu huì hǎo qǐ lái de.

 

คุณจำได้แม่นเลยนี่ You remember it so clearly.

你倒是记得得挺清楚的。

Nǐ dǎo shì jì dé dé tǐng qīng chǔ de.

 

ฉันผิดเองที่ไม่มีเวลาดูแลพวกเขา It’s all my fault. Because I don’t have time to take care of them.

都怪我。都怪我我没有时间照顾他们。

Dōu guài wǒ. Dōu guài wǒ wǒ méi yǒu shí jiān zhào gù tā men.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...