1 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณเห็นเขาเหรอ 

You do see him?

你看见他了?

Nǐ kàn jiàn tā le?คุณเห็นผีแล้วละมั้ง 

Why are you talking about?

你见鬼了吧你?

Nǐ jiàn guǐ le ba nǐ?เหมือนว่าฉันจะเจอผีเข้าให้แล้วล่ะ 

Holy crap!

我好像见鬼了! 

Wǒ hǎo xiàng jiàn guǐ le!จะเสียภาพพจน์ 

It’s not cool.

有失风度。

Yǒu shī fēng dù.บ้านเราน่ะให้ความสำคัญกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย 

In our family, girls enjoy most care.

在我们家就是重女轻男。

Zài wǒ men jiā jiù shì zhòng nǚ qīng nán.🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...