31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน


 

我什么也没发现。

Wǒ shén me yě méi fā xiàn.

ฉันไม่พบอะไรเลย如果你看出有错误,就改正。

Rú guǒ nǐ kàn chū yǒu cuò wù, jiù gǎi zhèng.

ถ้าคุณพบว่าคุณทำผิดก็แก้ไขใหม่ก็แล้วกัน我们发现他工作很仔细。

Wǒ men fā xiàn tā gōng zuò hěn zǐ xì.

เราพบว่าเขาทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ我找了他一个上午,哪儿也找不到。

Wǒ zhǎo le tā yī gè shàng wǔ, nǎr yě zhǎo bù dào.

ฉันหาเขาตลอดช่วงเช้า แต่ก็หาเขาไม่พบไม่ว่าจะเป็นที่ไหน他碰了钉子就不敢放肆。

Tā pèng le ding zi jiù bù gǎn fàng sì.

หลังจากที่ได้เจอกับอุปสรรคแล้ว เขาก็ไม่กล้าพยศอีก

碰钉子 

Pèng dīng zi 

พบกับอุปสรรค ;

โดนปฏิเสธ

ได้รับความผิดหวัง


放肆 

Fàng sì  

กำเริบเสิบสาน

พยศ💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...