11 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นี่สิถึงจะเรียกว่าความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

This is a real quick fix.

这才叫真正的快刀斩乱麻。

Zhè cái jiào zhēn zhèng de kuài dāo zhǎn luàn má.

*快刀斩乱Kuài dāo zhǎn luàn อุปมาว่า ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้หญิงนี่นะเป็นพวกที่ปากไม่ตรงกับใจทั้งนั้น 

Woman are all duplicitous animals.

女人啊都是口是心非的动物。

Nǚ rén a dōu shì kǒu shì xīn fēi de dòng wù.กำหนดวันแต่งงานแล้วหรือยัง 

Have you set the date for the wedding?

婚期定了吗?

Hūn qī ding le ma?ฉันต้องให้แม่ไปฟอกไต 

I’m paying for my mom’s dialysis.

我要给我妈妈做透析。

Wǒ yào gěi wǒ mā mā zuò tòu xī.

*透析 Tòu xī ฟอกไตวางทิฐิลงเหรอ 

Swallow my pride.

放下身段。

Fàng xià shēn duàn.พูดปากเปล่าแบบนี้ทุกครั้ง ไม่มีความจริงใจเลยสักนิด 

You always say that, you don’t mean it.

每次都嘴上说一点没诚意。

Měi cì dōu zuǐ shàng shuō yì diǎn méi chéng yì.🍁🍁🍁🍁🍁🍁
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...