6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 喜欢说别人的闲话。

Xǐ huān shuō bié rén de xián huà.

ชอบซุบซิบเรื่องของชาวบ้าน本人由于健康关系不能正常工作。

Běn rén yóu yú jiàn kāng guān xi bù néng zhèng cháng gōng zuò.

เนื่องด้วยฉันมีเหตุทางด้านสุขภาพ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ会议因故改期。

Huì yì yīn gù gǎi qī.

การประชุมได้เลื่อนออกไปด้วยเหตุผลบางประการ那个句子应该这么翻译。

Nà gè jù zi yīng gāi zhè me fān yì.

ประโยคนั้นควรจะแปลดังนี้用肩膀把门顶住。

Yòng jiān bǎng bǎ mén dǐng zhù.

เอาบ่าดันประตูไว้

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...