28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะใส่ร้ายป้ายสีฉันยังไงก็ได้ 

It doesn’t matter how you slander me.

你怎么泼我脏水都无所谓。

Nǐ zěn me pō wǒ zàng shuǐ dōu wú suǒ wèi.แต่ถ้าเกิดทำให้คนรอบกายของฉันเสียหาย งั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

But it’s another matter if you hurt someone close to me.

但如果伤害我身边的人就是另一回事了。

Dàn rú guǒ shāng hài wǒ shēn biān de rén jiù shì lìng yī huí shì le.เราต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมหาศาลจริงๆเหรอ 

We have to pay a huge amount of money?

咱们真的要巨额赔付?

Zán men zhēn de yāo jù é péi fù?ตอนนี้เริ่มลงมือแก้ไขปัญหาแล้ว 

The problem is already being solved.

问题已经着手在解决了。

Wèn tí yǐ jīng zhuó shǒu zài jiě jué le.ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม 

All under control.

尽在掌握。

Jǐn zài zhǎng wò.
🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...