24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  

ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่ 

I just had a full face makeover.

我只是做了一个全脸美容。

Wǒ zhǐ shì zuò le yí gè quán liǎn měi róng.วัยรุ่นน่ะ ชอบอยู่คนเดียว 

Young people like to be alone.

年轻人,喜欢独处。

Nián qīng rén, xǐ huān dú chǔ.เขาเป็นพวกหัวรั้น 

He is a hard rock.

他就是一块硬石头。

Tā jiù shì yí kuài yìng shí tou.คิดไม่ถึงคนทรยศจะอยู่ข้างกายฉันนี่เอง 

I didn’t know the traitor was right next to me.

没想到叛徒竟然就在我身边。

Méi xiǎng dào pàn tú jìng rán jiù zài wǒ shēn biān.โดยเฉพาะเรื่องการแสดง เป็นธรรมชาติ ไหลลื่น ไม่แสดงพิรุธอะไรเลย 

Especially in acting. Natural, smooth, and without a trace.

尤其是在演技方面。自然,顺畅,毫无痕迹。

Yóu qí shì zài yǎn jì fāng miàn. Zì rán, shùn chàng, háo wú hén jī.🍎🍎🍎🍎🍎
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...