28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขานี่จริงๆ เลยนะไร้เดียงสาไม่รู้ถึงอารมณ์รักของหนุ่มสาว 

He is so unromantic.

他这人真是的不解风情。

Tā zhè rén zhēn shì de bù jiě fēng qíng.ไม่ต้องเปลืองน้ำลายกับพวกเขาหรอก 

Don’t waste your words with them.

不用跟他们白费口舌。

yòng gēn tā men bái fèi kǒu shé.

*白费口舌

Bái fèi kǒu shé 

เปลืองน้ำลาย ;เปล่าประโยชน์ที่จะพูดอะไรไปการเสียสละของคุณยิ่งใหญ่มากเลยนะ 

Your sacrifice is big enough.

你这牺牲可是够大的呀。

Nǐ zhè xī shēng kě shì gòu dà de ya.ไม่จำเป็นต้องดีใจบนความทุกข์ของคนอื่นหรอก 

There is no need to gloat.

幸灾乐祸就没有必要了。

Xìng zāi lè huò jiù méi yǒu bì yào le.

*幸灾乐祸

Xìng zāi lè huò 

ดีใจบนความทุกข์ของคนอื่น; รู้สึกยินดีปรีดาในความโชคร้ายของผู้อื่น
เขาเป็นโรครักษาไม่หาย ยอมปล่อยมือเพราะรัก  

He may have terminal illness, and let you go for you.

绝症,为爱放手。

Jué zhèng, wèi ài fàng shǒu.🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...