22 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาคือคนๆนั้น 

How can you be sure she’s your Ms. Right?

那你怎么能肯定她就是那个人?

Nà nǐ zěn me néng kěn dìng tā jiù shì nà gè rén?พวกเราไม่ได้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันแบบนี้มานานแล้วนะ 

It’s been a long time since we’ve worked side by side like this.

我们好久没有这样并肩作战了。

Wǒ men hǎo jiǔ méi yǒu zhè yàng bìng jiān zuò zhàn le.

*并肩

Bìng jiān 

เคียงบ่าเคียงไหล่ ;เคียงข้างกันการเซอร์ไพรส์อาจกลายเป็นการตกใจได้ง่ายๆเลยนะ 

Surprises can easily turn into scares.

惊喜可是很容易变成惊吓的。

Jīng xǐ kě shì hěn róng yì biàn chéng jīng xià de.ฉันดูเหมือนคนไม่สุขุมแบบนั้นหรือไง 

Don’t I look calm?

我看起来像那么不冷静的人吗?

Wǒ kàn qǐ lái xiàng nà me bù lěng jìng de rén ma?

 🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับเวลาในการส่งมอบสินค้าและสถานที่ 关于交货时间和地点的常用词语 Part4.

  装卸时间 Zhuāng xiè shí jiān เวลาในการขนส่ง Shipping time 装运通知 Zhuāng yùn tōng zhī แจ้งการจัดส่งสินค้า Shipping advice 承运人...