10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


 

ฉันขอพูดตรงๆนะ ฉันไม่ชอบที่คุณไปใกล้ชิดกับเขามากเกินไป 

To be honest, I don’t like you getting too close to him.

我的坦诚,我并不喜欢你跟他走得太近。

Wǒ de tǎn chéng, wǒ bìng bù xǐ huān nǐ gēn tā zǒu dé tài jìn.
ใส่แล้วเหมือน ถุงกระสอบเดินได้ 

It’s like wearing a sack.

穿起来就像个行走的布袋子。

Chuān qǐl ái jiù xiàng gè xíng zǒu de bù dài zi.ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้นอนทั้งคืนนะ 

Didn’t you sleep all night?

你不会一宿没睡吧?
Nǐ bù huì yí sù méi shuì ba?ต่อไปก็รบกวนเขาให้น้อยลงหน่อยก็แล้วกัน 

Don’t bother him anymore.

以后还是少麻烦他吧。

Yǐ hòu hái shì shǎo má fan tā ba.ทำให้คนอื่นลำบากบ่อยๆไม่ดีนะ  

It’s no good always bothering him.

总麻烦人家不好。

Zǒng má fan rén jiā bù hǎo.🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...