12 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 

Marriage is not joke.

这婚姻大事可不小是儿戏。

Zhè hūn yīn dà shì kě bù xiǎo shì ér xì.จะมาพูดว่าไม่แต่งก็คือไม่แต่งได้ยังไง 

How could you just say that you’re not getting married?

这怎么能说不结就不结?

Zhè zěn me néng shuō bù jié jiù bù jié?ถ้าฉันกลับไปตอนนี้ก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปราดในกองไฟ 

If I go back now, it would only make things worse.

我现在回去就是火上浇油。

Wǒ xiàn zài huí qù jiù shì huǒ shàng jiāo yóu.นี่ฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กับพวกคุณสองคนนะ 

What on earth did I do to meet you two?

我是作了什么孽摊上你们两个?

Wǒ shì zuò le shén me niè tān shàng nǐ men liǎng gè?นี่ฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้ 

What on earth did I do?

我是做了什么孽?

Wǒ shì zuò le shén me niè?เรื่องสั่งสอนเขาฉันไม่มีทางออมมืออย่างแน่นอน 

I won’t show mercy.

教训他我是不会手软的。

Jiào xùn tā wǒ shì bú huì shǒu ruǎn de.🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...