2 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ช่วงนี้เขามีเรื่องไม่สบายใจเยอะมากพอแล้ว 

He’s busy enough lately.

最近他的烦心事已经够多了。

Zuì jìn tā de fán xīn shì yǐ jīng gòu duō le.คุณก็เคยชินกับการตัดสินใจแทนคนอื่นอยู่แล้วนี่ 

You like making decisions for others.

你不是习惯了给别人做决定。

Nǐ bú shì xí guàn le gěi bié rén zuò jué dìng.คุณย้ำเรื่องระยะห่างต่อหน้าฉันหลายต่อหลายครั้ง

แล้วนะ 

You’ve repeatedly emphasized the distance rule in front of me.

你三番五次的在我面前强调界限。

Nǐ sān fān cì de zài wǒ miàn qián qiáng diào jiè xiàn.เรื่องนี้ฉันรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

I am solely responsible for it.

这件事我全权负责。

Zhè jiàn shì wǒ quán quán fù zé.คุณนี่หาช่องว่างมาแทรกได้เก่งจริงๆ 

You’re really good at grasping every chance.

你见缝插针的能力真的很强。

Nǐ jiàn fèng chā zhēn de néng lì zhēn de hěn qiáng.

*见缝插针 Jiàn fèng chā zhēn ใช้พื้นที่และเวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...