9 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 道理在哪儿呢?

Dào lǐ zài nǎr ne?

เหตุผลอยู่ที่ไหนกันนะนี่现在我去办公室,你呢?

Xiàn zài wǒ qù bàn gōng shì, nǐ ne?

ตอนนี้ฉันจะไปออฟฟิศ เธอหละ帮帮忙吧!

Bāng bāng máng ba!

ช่วยหน่อยน่า快跑啊!

Kuài pǎo a!

วิ่งเร็วๆเข้า只要努力,就能取得好的成绩。

Zhǐ yào nǔ lì, jiù néng qǔ dé hǎo de chéng jì.

ขอแต่พยายาม ก็จะสามารถได้รับผลสำเร็จที่ดี既然来了,就多坐坐。

rán lái le, jiù duō zuò zuò.

ไหนไหนก็มาแล้ว ก็นั่งนานๆหน่อย你去还是他去?

Nǐ qù hái shì tā qù?

คุณไปหรือว่าเขาไป我不知道上午还是下午。

Wǒ bù zhī dào shàng wǔ hái shì xià wǔ.

ฉันไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่าย
💗💗💗💗💗 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...