20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 这件事与他有关。

Zhè jiàn shì yǔ tā yǒu guān.

เรื่องนี้มันเกี่ยวไปถึงเขา这件事跟你无关。

Zhè jiàn shì gēn nǐ wú guān.

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ请把关于这件事的情况告诉我。

Qǐng bǎ guān yú zhè jiàn shì de qíng kuàng gào sù wǒ.

กรุณาบอกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฉันทราบ暂时分别,不久就能见面。

Zhàn shí fēn bié, bù jiǔ jiù néng jiàn miàn.

จากกันแค่ชั่วคราว อีกไม่นานก็จะได้พบกันอีก

*分别

Fēn bié 

จากกัน 我差点儿考及格。

Wǒ chàdiǎnr kǎo jígé.

ฉันเกือบจะสอบไล่ได้🍁🍁🍁🍁🍁ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...