20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าคิดมากเรื่องฉันเลย  

Don't bother about me.

别为我费心了。 

Bié wèi wǒ fèi xīn le.

*费心 Fèi xīn คิดหนัก  ;สิ้นเปลืองสมองฉันไม่อยากให้เธอต้องกังวลอีกต่อไป 

I don't want to give her one more thing to worry about. 

我不想再让她费心了。

Wǒ bù xiǎng zài ràng tā fèi xīn le.หนังสือเดินทางหายไป คราวนี้เห็นจะต้องยุ่งยากแน่ 

I lost my passport. That's a problem.

护照丢了,这可麻烦了。

Hù zhào diū le, zhè kě má fan le.แต่นี่เป็นโอกาสที่หายาก  

This is a once-in-a-lifetime opportunity. 

但这是一个难得的机会啊。

Dàn zhè shì yí gè nán dé de jī huì a.นี่เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต 

This is a scarce chance in life.

这是一生难得的机会。

Zhè shì yì shēng nán dé de jī huì.

 

 
🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...