20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 อย่าคิดมากเรื่องฉันเลย  

Don't bother about me.

别为我费心了。 

Bié wèi wǒ fèi xīn le.

*费心 Fèi xīn คิดหนัก  ;สิ้นเปลืองสมองฉันไม่อยากให้เธอต้องกังวลอีกต่อไป 

I don't want to give her one more thing to worry about. 

我不想再让她费心了。

Wǒ bù xiǎng zài ràng tā fèi xīn le.หนังสือเดินทางหายไป คราวนี้เห็นจะต้องยุ่งยากแน่ 

I lost my passport. That's a problem.

护照丢了,这可麻烦了。

Hù zhào diū le, zhè kě má fan le.แต่นี่เป็นโอกาสที่หายาก  

This is a once-in-a-lifetime opportunity. 

但这是一个难得的机会啊。

Dàn zhè shì yí gè nán dé de jī huì a.นี่เป็นโอกาสที่หายากในชีวิต 

This is a scarce chance in life.

这是一生难得的机会。

Zhè shì yì shēng nán dé de jī huì.

 

 
🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...