31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณกลายเป็นพวกบ้าขั้นสุดไปแล้วจริงๆ 

Are you really crazy?

你真是花痴成精啦?

Nǐ zhēn shì huā chī chéng jīng la?เพื่อความฝันจำเป็นต้องทุ่มเท 

We must work hard to realize our dream.

梦想是要付出努力的。

Mèng xiǎng shì yào fù chū nǔ lì de.สมองของฉันจะต้องพังไปแล้วแน่ๆ 

I must be crazy.

我一定是脑子坏掉了。

Wǒ yí dìng shì nǎo zi huài diào le.ซื้อของออนนไลน์มั่วซั่วอีกแล้วนะ 

Shopping online again.

又在网上瞎买东西。

Yòu zài wǎng shàng xiā mǎi dōng xi.แบบว่าหล่อไร้ขีดจำกัดจริงๆ 

He is remarkable handsome!

他简直是帅出了天际线!

Tā jiǎn zhí shì shuài chū le tiān jì xiàn!🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...