26 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  

มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว 

He’s not a good man.

一看就不是什么正经的孩子。

Yī kàn jiù bú shì shén me zhèng jīng de hái zi.ฉันไม่ได้เรื่องได้ราวตรงไหน 

Why do you think I’m not good?

我怎么不正经了?

Wǒ zěn me bù zhèng jīng le?เมื่อก่อนคุณเองก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเหมือนกัน 

You were not so good, either.

当初你也没有那么正经啊。

Dāng chū nǐ yě méi yǒu nà me zhèng jīng a.แต่สุดท้ายฉันก็แต่งงานกับคุณนี่ 

I did marry you in the end.

最后我不还是嫁给你了嘛。

Zuì hòu wǒ bù hái shì jià gěi nǐ le ma.ลูกผู้ชายสนใจแค่ทำยังไงถึงจะได้ขึ้นเป็นผู้นำครอบครัว 

A real man only cares about how to be more powerful at home.

真男人只在乎如何登上家庭食物链的顶端。

Zhēn nán rén zhǐ zài hū rú hé dēng shàng jiā tíng shí wù liàn de ding duān.🌴🌴🌴🌴
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...