26 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเห็นต้นไม้มันเฉาๆน่ะเลยว่าจะรดน้ำให้สักหน่อย 

The plant is a little withered. I’m going to water it.

我看这个花有点枯了。准备给它浇点水。

Wǒ kàn zhè ge huā yǒu diǎn kū le. Zhǔn bèi gěi tā jiāo diǎn shuǐ.
ฉันรู้สึกว่าแสงนั่นแยงตานิดหนึ่ง 

The light is too bright for me.

我觉得那个有点刺眼。

Wǒ jué dé nà gè yǒu diǎn cì yǎn.นี่เป็นหน้าที่ของแฟน 

It’s the duty of a boyfriend.

履行男友义务。

Lǚ xíng nán yǒu yì wù.

*履行

Lǚ xíng 

ปฏิบัติคุณชอบหลีกหนีปัญหา 

You’re beside the point.

你根本就是避重就轻。

Nǐ gēn běn jiù shì bì zhòng jiù qīng.

*避重就轻

Bì zhòng jiù qīng 

หลบงานที่หนักรับแต่งานที่เบา; เลือกแต่งานเบาๆ; หลบภาระที่หนัก รับเอาแต่ภาระที่เบาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อย่างพวกคุณน่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำอย่างสุดโต่ง เห็นแก่ตัว 

You young people nowadays are extreme and selfish.

你们现在这些年轻人,做人做事就是极端、自私。

Nǐ men xiàn zài zhè xiē nián qīng rén, zuò rén zuò shì jiù shì jí duān, zì sī.
🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...