14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันรู้จักเขามาตั้งนานขนาดนี้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนขึ้นมาบ้าง 

I’ve known him for so long, but for the first time, I felt that he was a little friendly.

我认识他这么久,倒第一次感觉他有点人味了。

Wǒ rèn shi tā zhè me jiǔ, dào dì yī cì gǎn jué tā yǒu diǎn rén wèi le.
เสียใจที่ไม่จบกับเขาให้เร็วกว่านี้ 

I regret not breaking up with him sooner.

后悔没跟他早点结束。

Hòu huǐ méi gēn tā zǎo diǎn jié shù.ยืดเยื้อจนมีจุดจบแบบนี้ 

My hesitation led to this ending.

拖拖拉拉才会有这种结局。

Tuō tuō lā lā cái huì yǒu zhè zhǒng jié jú.เห็นว่าเขาน่าสงสารมาก ก็เลยใจอ่อนนะ 

He was pitiful, so my heart was melted.

看他怪可怜的,一时心软。

Kàn tā guài kě lián de, yì shí xīn ruǎn.เขามีเวลาที่น่าสงสารด้วยเหรอเนี่ย 

He was pitiful?

他还有可怜的时候呢?

Tā hái yǒu kě lián de shí hòu ne?แล้วยังถามฉันว่า เขาเป็นคนไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยจริงๆใช่ไหม 

He also asked me if he was really heartless?

还问我说,他是不是真的特别不近人情?

Hái wèn wǒ shuō, tā shì bú shì zhēn de tè bié bú jìn rén qíng?


💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...