10 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 工业化

Gōng yè huà

พัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม现代化

Xiàn dài huà

ทำให้ทันสมัย美化

Měi huà

ทำให้สวยงาม绿化

Lǜ huà

ทำให้เป็นพื้นที่สีเขียว合理化

Hé lǐ huà  

ทำให้เป็นธรรม
🍓🍓🍓🍓🍓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...